Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "PBGDPL"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Hưng Hà: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng biên

Hưng Hà: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng biên 

Cập Nhật 10/11/2020

Những năm qua, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân vùng biên.

Tag: xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, phổ biến, giáo dục, pháp luật, người dân biên giới, Long An

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu 

Cập Nhật 16/10/2020

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí và tầm quan trọng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, phục vụ các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh Long An.

Tag: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, PBGDPL, vai trò, vị trí và tầm quan trọng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, quyền con người, quyền công dân, phát triển KT-XH, Long An

Long An: Tập trung nâng chất công tác tuyên truyền, phổ  biến, giáo dục pháp luật

Long An: Tập trung nâng chất công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 17/01/2020

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, của từng lĩnh vực, địa phương.

Tag: giáo dục pháp luật, PBGDPL, tuyên truyền PBGDPL, đưa pháp luật vào cuộc sống, Long An