Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "PCTN"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 20

Đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần phòng, chống tham nhũng

Đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 07/05/2021

Phòng, chống tham nhũng là công việc phức tạp, lâu dài và phải kiên trì thực hiện. Hơn 10 năm qua, tỉnh Long An thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để PCTN ngày càng hiệu quả hơn.

Tag: Phòng, chống tham nhũng, PCTN, công việc phức tạp, lâu dài, Long An, giải pháp, pháp luật, giải pháp, công khai, minh bạch tài chính, đấu tranh với tham nhũng

Không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 03/05/2021

Qua Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tổ chức ngày 28/4/2021 cho thấy, công tác NC, PCTN và CCTP ngày càng khó khăn, phức tạp.

Tag: Hội nghị trực tuyến, Nghị quyết Đại hội XIII, nội chính, phòng chống tham nhũng, PCTN, cải cách tư pháp, CCTP, phức tạp, kinh nghiệm quý báu, Long An

Phòng, chống tham nhũng góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân 

Cập Nhật 14/12/2020

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020.

Tag: Ban Chỉ đạo, Trung ương, phòng chống tham nhũng, PCTN, long an

Thường xuyên kiểm tra phát hiện, phòng ngừa tham nhũng

Thường xuyên kiểm tra phát hiện, phòng ngừa tham nhũng 

Cập Nhật 24/09/2020

Cùng với cả nước, thời gian qua, tỉnh Long An luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Đây được xác định là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài vào công tác PCTN.

Tag: Long An, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, PCTN, nhiệm vụ cấp bách, lâu dài, phát huy sức mạnh tổng hợp, hệ thống chính trị, toàn xã hội

Phòng, chống tham nhũng không chững lại, không chùn xuống 

Cập Nhật 13/08/2020

Trong thời gian vừa qua, công tác đấu tranh PCTN không chững lại, không chùn xuống, ngược lại ngày càng quyết liệt, bài bản, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tag: PCTN, phòng chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng, long an

Nêu cao vai trò người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

Nêu cao vai trò người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 21/07/2020

Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; lấy phòng ngừa là chính; gắn PCTN với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tag: phòng chống tham nhũng, PCTN, phòng ngừa là chính, chỉnh đốn Đảng, vai trò của người đứng đầu, Long An

Thường xuyên chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Thường xuyên chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 25/02/2020

“Năm 2020, các cấp, các ngành phải thường xuyên chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)”.

Tag: phòng chống tham nhũng, PCTN, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trần Văn Cần, Hội nghị trực tuyến, công tác thanh tra

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy với công tác phòng, chống tham nhũng

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy với công tác phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 15/11/2019

Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, thời gian qua, Tỉnh ủy Long An phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong PCTN.

Tag: phòng chống tham nhũng, PCTN, phòng ngừa, xây dựng chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy, Long An, hệ thống chính trị, vai trò người đứng đầu, cấp ủy

Đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý “tham nhũng vặt”

Đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý “tham nhũng vặt” 

Cập Nhật 11/10/2019

Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương, xác định PCTN là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài

Tag: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương, Phòng chống tham nhũng, PCTN, Ban Nội chính Trung ương, hệ thống chính trị, Long An

Đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử trước Đại hội XII

Đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử trước Đại hội XII 

Cập Nhật 29/09/2015

Đây là một trong những nội dung được nêu trong thông báo về phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN). TTO xin giới thiệu toàn văn thông báo.

Tag: phòng chống tham nhũng, nội chính trung ương