Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "PIC18 Q10"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Microchip giới thiệu hai dòng sản phẩm mới PIC18 Q10 và ATtiny1607

Microchip giới thiệu hai dòng sản phẩm mới PIC18 Q10 và ATtiny1607 

Cập Nhật 03/06/2018

PIC18 Q10 và ATtiny1607 với nhiều lõi ngoại vi độc lập (CIPs) giúp đơn giản hóa việc phát triển và cho phép phản hồi nhanh với các sự kiện hệ thống.

Tag: Microchip, dòng sản phẩm mới, PIC18 Q10, ATtiny1607, Long An