Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Phản Biện Xã Hội"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 124

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Hội nghị phản biện xã hội

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Hội nghị phản biện xã hội 

Cập Nhật 22/03/2021

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết Quy định về việc ban hành chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ.

Tag: Hội nghị, LĐLĐ, phản biện xã hội, liên đoàn lao động tỉnh Long An

Phản biện xã hội với Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh trên lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

Phản biện xã hội với Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh trên lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo  

Cập Nhật 17/06/2020

Chiều 17/6, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Long An - Hồ Văn Xuân chủ trì hội nghị phản biện xã hội với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức thu học phí năm học 2020-2021.

Tag: LĐLĐ tỉnh, Sở GD-ĐT, Long An, phản biện xã hội, mức thu học phí

Tăng cường giám sát, phản biện xã hội

Tăng cường giám sát, phản biện xã hội 

Cập Nhật 13/12/2018

Ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH) của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Qua 5 năm thực hiện, hệ thống MTTQ các cấp đạt nhiều kết quả.

Tag: Tăng cường giám sát, phản biện xã hội, giám sát, phản biện xã hội, Long An

UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng: Phát huy vai  trò trong công tác phản biện xã hội

UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng: Phát huy vai trò trong công tác phản biện xã hội 

Cập Nhật 09/08/2018

Để phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác phản biện xã hội, thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng tiếp tục lựa chọn những nội dung, vấn đề được nhân dân quan tâm để phản biện.

Tag: UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng, công tác phản biện xã hội, đồng thuận xã hội, Long An

Phát huy vai trò phản biện xã hội trong xây dựng nghị quyết

Phát huy vai trò phản biện xã hội trong xây dựng nghị quyết 

Cập Nhật 27/06/2018

Sáng 27/6, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An – Lê Văn Hùng chủ trì Hội nghị phản biện xã hội về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 158/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh.

Tag: đề án 02, mặt trận tổ quốc, phản biện xã hội, phát huy vai trò, xây dựng nghị quyết, sửa đổi, bổ sung, nghị quyết 158, HĐND tỉnh, long an, tin gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cán bộ bán chuyên trách

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội 

Cập Nhật 17/10/2017

Ngày 17/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội, thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng.

Tag: giám sát, phản biện xã hội, UBMTTQVN, thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư, đoàn thể chính trị - xã hội, Long An

Phát huy vai trò phản biện xã hội của báo chí 

Cập Nhật 23/06/2017

Để báo chí thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, người làm báo cần nâng tầm tri thức để nhìn nhận, đánh giá sự việc thấu đáo, tổ chức thông tin chính xác và định hướng dư luận đúng đắn, phù hợp.

Tag: Phát huy vai trò phản biện xã hội của báo chí, vai trò phản biện xã hội, báo chí, long an

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí 

Cập Nhật 19/06/2017

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí là nội dung quan trọng trong giai đoạn hiện nay, để báo chí thực sự là tiếng nói của Đảng, chính quyền và là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Tag: giám sát, phản biện xã hội, báo chí, đấu tranh phản bác, luận điệu thù địch, long an

Tăng cường giám sát, phản biện xã hội nơi địa bàn dân cư 

Cập Nhật 22/05/2015

Ngày nay, để tích cực góp phần vào việc phát triển KT-XH tại địa bàn dân cư thì không thể thiếu việc giám sát và phản biện xã hội

Tag: giám sát, phản biện xã hội

Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 

Cập Nhật 21/05/2015

hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã được MTTQ các cấp triển khai thực hiện khá hiệu quả thông qua nhiều hình thức theo luật định

Tag: vai trò giám sát, phản biện xã hội