Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XII"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) 

Cập Nhật 28/07/2017

Đảng ủy Công an tỉnh Long An tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII),...

Tag: công an tỉnh, quán triệt nghị quyết hội nghị lần 5, quán triệt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, long an

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) 

Cập Nhật 24/07/2017

Chiều ngày 24/7, tại Trung tâm Phục vụ hội nghị UBND tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tag: Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, Long An, thời sự Long An, Long An

Quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

Quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 

Cập Nhật 18/07/2017

Ngày 18/7, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tag: Quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Quán triệt Nghị quyết, thời sự Long An, Long An

Tập trung những vấn đề cốt yếu, quan trọng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước

Tập trung những vấn đề cốt yếu, quan trọng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước 

Cập Nhật 29/06/2017

Sáng ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII của Đảng.

Tag: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Long An