Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 5

Thêm 40 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược được bồi dưỡng kiến thức mới

Thêm 40 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược được bồi dưỡng kiến thức mới 

Cập Nhật 20/07/2020

40 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức mới lần này là những cán bộ được Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch vào Ban Chấp hành TƯ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tag: cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, Bồi dưỡng kiến thức mới, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch, Đại hội 13, công tác cán bộ, long an

Năm 2020 tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới

Năm 2020 tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới 

Cập Nhật 25/12/2019

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới.

Tag: quy hoạch Bộ Chính trị, công tác cán bộ, cán bộ cấp chiến lược, Đại hội XIII, Long an

Ông Phạm Minh Chính: Chống “chạy” quy hoạch

Ông Phạm Minh Chính: Chống “chạy” quy hoạch 

Cập Nhật 03/12/2018

Ông Phạm Minh Chính đề nghị trong tháng 12 hoàn thành việc Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược với tinh thần công khai, minh bạch, chống tiêu cực...

Tag: ông Phạm Minh Chính, Ban Tổ chức Trung ương, cán bộ cấp chiến lược, chống tiêu cực, đại hội đảng XIII, Long An

Cẩn trọng, chắc chắn trong xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Cẩn trọng, chắc chắn trong xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược 

Cập Nhật 04/11/2018

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải thận trọng, chặt chẽ, tập trung, dân chủ, công tâm khách quan, tuyệt đối không thiên vị, giữ gìn kỷ luật thông tin.

Tag: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, dân chủ công tâm khách quan, Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Bộ Chính trị, Long An

Trung ương xây dựng đề án về đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Trung ương xây dựng đề án về đội ngũ cán bộ cấp chiến lược 

Cập Nhật 08/02/2018

Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có khoảng 610 người.

Tag: Phạm Minh Chính, công tác cán bộ, chiến lược cán bộ, quy hoạch cán bộ, quy hoạch cấp chiến lược, cán bộ quản lý, Long An