Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Quyết tâm chống tham nhũng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 23

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 04/09/2020

Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quyết tâm chính trị là yếu tố quan trọng, nhưng nếu không có sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu thì quyết tâm chính trị không thể thành hiện thực.

Tag: Chống Tham Nhũng, Đảng Cộng Sản, Tạp Chí Cộng Sản, Ban Nội Chính Trung Ương, long an

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải quyết tâm cao 

Cập Nhật 03/07/2020

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện quyết liệt, đồng bộ.

Tag: phòng, chống tham nhũng, lãng phí, vấn nạn, Nghị quyết Trung ương 4, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, long an

“Chống tham nhũng không chùng xuống dù lo phòng chống Covid-19“

“Chống tham nhũng không chùng xuống dù lo phòng chống Covid-19“ 

Cập Nhật 13/06/2020

“Công tác phòng, chống tham nhũng vẫn phải làm quyết tâm, quyết liệt, không dừng, không nghỉ trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Tag: Phòng chống tham nhũng, Đại hội Đảng, Phòng chống Covid-19, long an

Cho ý kiến về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng

Cho ý kiến về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng 

Cập Nhật 01/11/2019

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có quyết tâm rất cao, chỉ đạo quyết liệt, với cách làm khoa học, chặt chẽ, nền nếp, bài bản, phối hợp nhịp nhàng, từng bước chắc chắn.

Tag: Ban Chỉ Đạo Trung Ương, Phòng Chống Tham Nhũng, Quy Định 163, Ban Nội Chính Trung Ương, Long An

Quyết tâm phòng, chống tham nhũng

Quyết tâm phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 26/04/2019

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Long An có nhiều chuyển biến tích cực cả về phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.

Tag: Quyết tâm phòng chống tham nhũng, phòng chống tham nhũng, tham nhũng vặt, Long An

Những phát ngôn chống tham nhũng quyết liệt của Tổng Bí thư

Những phát ngôn chống tham nhũng quyết liệt của Tổng Bí thư  

Cập Nhật 24/06/2018

Dư luận đã ghi nhớ những phát ngôn ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quyết tâm chống tham nhũng tới cùng của Đảng.

Tag: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, Long An

Quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực 

Cập Nhật 03/05/2018

Đảng ta luôn thể hiện rõ quan điểm, chủ trương và quyết tâm chính trị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng. Đây là cuộc đấu tranh ngay trong nội tâm của từng cán bộ, đảng viên.

Tag: Quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực, tham nhũng, tiêu cực, Long An

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên 

Cập Nhật 19/05/2017

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, thể hiện từ trong chủ trương, nghị quyết, Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến công tác tuyên truyền, giáo dục...

Tag: phòng chống tham nhũng, lãng phí, quyết liệt, hệ thống chính trị, án bộ đảng viên, công tác tuyên truyền, long an

Sợ “rút dây động rừng” sao chống được tham nhũng?

Sợ “rút dây động rừng” sao chống được tham nhũng? 

Cập Nhật 19/08/2015

Chống tham nhũng không phải chuyện khó, chỉ cần lãnh đạo cấp cao có quyết tâm.

Tag: tham nhũng, phòng chống tham nhũng, cán bộ công chức, lãnh đạo cấp cao, quyết tâm

Đã coi tham nhũng là giặc ngoại xâm, sao vẫn chung sống?

Đã coi tham nhũng là giặc ngoại xâm, sao vẫn chung sống? 

Cập Nhật 05/08/2015

Ông Nguyễn Minh Thuyết: “Chúng ta chưa quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng như quyết tâm đấu tranh với giặc ngoại xâm”.

Tag: tham nhũng, giặc ngoại xâm, nguyễn minh thuyết, chống tham nhũng