Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Tốt đời đẹp đạo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 52

Sống tốt đời, đẹp đạo, chung sức xây dựng quê hương

Sống tốt đời, đẹp đạo, chung sức xây dựng quê hương 

Cập Nhật 24/12/2020

Những năm qua, các chức sắc, tín hữu Công giáo, Tin Lành trên địa bàn tỉnh Long An tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tag: Sống tốt đời đẹp đạo, giáo dân, giáo xứ, người theo đạo, Giáng sinh, Noel, an sinh xã hội, xây dựng quê hương, phát triển kinh tế, Long An

Sống tốt đời, đẹp đạo

Sống tốt đời, đẹp đạo 

Cập Nhật 12/12/2019

Cùng với toàn dân, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành khắp nơi trong tỉnh đoàn kết, tích cực tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tag: Sống tốt đời đẹp đạo, đạo Công giáo, Tin lành, long an

Sống tốt đời, đẹp đạo

Sống tốt đời, đẹp đạo 

Cập Nhật 24/12/2018

Những năm qua, người dân vùng giáo nhà thờ Rạch Thiên, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An luôn tuân thủ pháp luật, sống tốt đời, đẹp đạo, đoàn kết lương - giáo.

Tag: tốt đời, đẹp đạo, người tốt, việc tốt, giáo dân, nông thôn mới, Hiệp Hòa, Long An

Sống tốt đời, đẹp đạo

Sống tốt đời, đẹp đạo 

Cập Nhật 12/04/2018

Năm 2017, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thực hiện tốt mô hình Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Tag: Sống tốt đời, đẹp đạo, tôn giáo, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, long an

Sống “tốt đời, đẹp đạo” 

Cập Nhật 29/12/2017

Phát huy phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào có đạo tiếp tục động viên nhau chung sức, đồng lòng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ta ngày càng giàu đẹp

Tag: Sống tốt đời đẹp đạo, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, long an

Sống tốt đời, đẹp đạo

Sống tốt đời, đẹp đạo 

Cập Nhật 09/08/2017

Với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, thầy Trần Văn Ba, sinh năm 1953, ở chùa Pháp Thạnh, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện ở địa phương.

Tag: Sống tốt đời đẹp đạo, thầy Trần Văn Ba, bếp ăn từ thiện, long an

Học Bác để góp sức cho đời

Học Bác để góp sức cho đời 

Cập Nhật 28/03/2017

Ni sư Thích nữ Ngôn Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tháp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) là người luôn sống “tốt đời đẹp đạo”, góp công sức xây dựng quê hương.

Tag: Học Bác để góp sức cho đời, góp công sức xây dựng quê hương, sống tốt đời đẹp đạo, Ni sư Thích nữ Ngôn Liên, hỗ trợ người nghèo, quỹ vì người nghèo, long an

Bình yên xóm đạo

Bình yên xóm đạo 

Cập Nhật 19/12/2016

Trong năm qua, với phương châm “Sống tốt đời - đẹp đạo”, đông đảo giáo dân nhà thờ Long Kim tích cực phối hợp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã trong công tác phòng ngừa tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Tag: bình yên xóm đạo, nhà thờ long an, cần đước, long an, sống tốt đời đẹp đạo, phòng ngừa tội phạm

Sống tốt đời đẹp đạo

Sống tốt đời đẹp đạo 

Cập Nhật 21/12/2015

Nhiều năm qua, Mục sư Huỳnh Hữu Hạnh-Hội thánh Tin lành Mennonite xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An luôn tích cực cùng giáo dân tham gia tốt các cuộc vận động trong việc xây dựng nông thôn mới.

Tag: Sống tốt đời đẹp đạo, mục sư, Huỳnh Hữu Hạnh, Mỹ Lệ, Cần Đước

Sống tốt đời, đẹp đạo

Sống tốt đời, đẹp đạo 

Cập Nhật 14/09/2015

Đại đức Thích Huệ Quang - Trụ trì chùa Trung Thuận, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An luôn chấp hành và thực hiện tốt chương trình phật sự, Pháp lệnh Tín ngưỡng và nghị định của Chính phủ về sinh hoạt tôn giáo.

Tag: Sống tốt đời, đẹp đạo