Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Tổng kết thực hiện Nghị quyết 05"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 6

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phải thiết thực, hiệu quả

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phải thiết thực, hiệu quả 

Cập Nhật 08/03/2017

Sáng ngày 08/3, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội ở xã, phường, thị trấn...

Tag: Tổng kết 10 năm, Nghị quyết 05, thực hiện Nghị quyết 05 Tỉnh ủy, công tác mặt trận và các đoàn thể, MTTQ và đoàn thể xã, Tổng kết thực hiện Nghị quyết 05, Tỉnh ủy Long An tổ chức tổng kết, Long An

Hội LHPNVN tỉnh Long An vận động tham gia xây dựng nông thôn mới gần 10 tỷ đồng

Hội LHPNVN tỉnh Long An vận động tham gia xây dựng nông thôn mới gần 10 tỷ đồng 

Cập Nhật 26/08/2016

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1.000 chi hội với trên 7.600 tổ và hơn 178.000 hội viên. Nội dung sinh hoạt của chi, tổ hội ngày càng được đổi mới, cơ bản đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ…

Tag: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 05, hội viên, báo long an

Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể cấp xã hướng đến lợi ích thiết thực của người dân

Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể cấp xã hướng đến lợi ích thiết thực của người dân 

Cập Nhật 25/08/2016

Ngày 25/8, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 05 – NQ/TU về “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn”.

Tag: nghị quyết 05, ban thường vụ tỉnh ủy, đức hòa, báo long an

Cần Giuộc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Cần Giuộc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Cập Nhật 04/08/2016

Huyện ủy Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 05 về “nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội ở xã, phường, thị trấn”.

Tag: tin tức long an, báo long an, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, huyện cần giuộc, nghị quyết 05 của ban thường vụ tỉnh ủy

Hội Cựu chiến binh tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Hội Cựu chiến binh tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động 

Cập Nhật 03/08/2016

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Long An tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội" giai đoạn 2006-2016.

Tag: cựu chiến binh, nghị quyết 05, đổi mới hoạt động, báo long an

Huyện ủy Tân Hưng khóa V: Hội nghị lần thứ 8

Huyện ủy Tân Hưng khóa V: Hội nghị lần thứ 8 

Cập Nhật 08/07/2016

Ngày 8/7, Huyện ủy Tân Hưng khóa V tổ chức hội nghị lần thứ 8, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm 2016 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban thường vụ Tỉnh ủy

Tag: huyện ủy tân hưng, hội nghị lần 8, báo long an