Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Tự hào những gia đình cách mạng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Tự hào những gia đình cách mạng

Tự hào những gia đình cách mạng 

Cập Nhật 30/08/2019

Chúng tôi có dịp đến thăm những người lính Cụ Hồ năm xưa, những gia đình giàu truyền cách mạng, những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho hòa bình, độc lập, tự do của quê hương.

Tag: Tự hào những gia đình cách mạng, gia đình cách mạng, gia đình giàu truyền cách mạng, Long An

Tự hào tiếp bước

Tự hào tiếp bước 

Cập Nhật 25/04/2019

Có lẽ hơn ai hết, con của liệt sĩ là những người hiểu rõ nhất về “cái giá” của hòa bình, độc lập dân tộc có được hôm nay. Biết bao người là cha, mẹ của họ đã ngã xuống vì quê hương, đất nước.

Tag: Tự hào tiếp bước, cách mạng Việt Nam, chiến tranh, kháng chiến, kiến quốc, công tác xã hội, gia đình hạnh phúc, cống hiến cho quê hương, Long An

Tuổi trẻ Long An tự hào tiếp bước truyền thống

Tuổi trẻ Long An tự hào tiếp bước truyền thống 

Cập Nhật 29/03/2019

Qua những chuyến du khảo Về nguồn, hành trình đến với “địa chỉ đỏ”, thăm viếng, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với cách mạng, chăm sóc nhà bia ghi danh liệt sĩ,…

Tag: tiếp bước truyền thống, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên, Tháng Thanh niên, vai trò xung kích, công tác xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng quê hương, phát triển kinh tế, công tác đoàn, công tác thanh niên, lập thân lập nghiệp, Long An