Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "TCVN"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Hiệu quả từ việc ứng dụng ISO 9001:2015 vào cơ quan hành chính nhà nước

Hiệu quả từ việc ứng dụng ISO 9001:2015 vào cơ quan hành chính nhà nước 

Cập Nhật 26/02/2021

Thời gian qua, việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Tag: quản lý chất lượng, ISO 9001:2015, Long An, cán bộ, công chức, viên chức, thủ tục hành chính

Hiệu quả từ ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng

Hiệu quả từ ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng 

Cập Nhật 13/10/2020

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, các cơ quan, tổ chức hành chính trong tỉnh Long An thay phiên bản hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thành TCVN ISO 9001:2015.

Tag: cải cách hành chính, CCHC, cơ quan, tổ chức hành chính, Long An, hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (áp dụng từ năm 2014) thành TCVN ISO 9001:2015.