Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "TTHC"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 12

Hướng đến nền hành chính hiện đại 

Cập Nhật 22/09/2020

Xác định công tác cải cách hành chính góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển,...

Tag: cải cách hành chính, CCHC, thủ tục hành chính, TTHC, giải pháp, sáng kiến, hành chính hiện đại, long an

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Nâng cao hiệu quả hoạt động 

Cập Nhật 17/06/2020

Văn phòng Đăng ký đất đai luôn quan tâm đến việc cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nhiều giải pháp nhằm rút ngắn thời gian trong tiếp nhận, trả hồ sơ đất đai, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tag: Văn phòng Đăng ký đất đai, VPĐKĐĐ, cải cách thủ tục hành chính, TTHC, rút ngắn thời gian tiếp nhận, trả hồ sơ đất đai, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ, hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tLong An

Hiệu quả bước đầu ứng dụng Zalo trong xây dựng chính quyền điện tử

Hiệu quả bước đầu ứng dụng Zalo trong xây dựng chính quyền điện tử 

Cập Nhật 14/04/2020

Việc triển khai, sử dụng kênh Zalo “Chính quyền điện tử tỉnh Long An” bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

Tag: Zalo, “Chính quyền điện tử tỉnh Long An”, hiệu quả quản lý, phục vụ nhu cầu, giải quyết thủ tục hành chính, TTHC, Long An

Quan tâm, giải quyết không để hồ sơ trễ hẹn

Quan tâm, giải quyết không để hồ sơ trễ hẹn 

Cập Nhật 27/09/2019

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An - Trần Kỳ Đức có cuộc kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Tag: giải quyết không để hồ sơ trễ hẹn, sở Nội vụ tỉnh Long An, kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Long An

Long An: Giải quyết TTHC theo quy trình “2 trong 1” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Long An: Giải quyết TTHC theo quy trình “2 trong 1” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Cập Nhật 10/10/2018

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An vừa chính thức thực hiện việc phối hợp giải quyết liên thông (quy trình 2 trong 1) đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực sở, ngành tỉnh.

Tag: Liên thông “2 trong 1”, trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính, cải cách hành chính, long an

Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh

Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh 

Cập Nhật 29/06/2018

Kể từ ngày 02/7/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển sang trụ sở mới tại Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An.

Tag: Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh Long An, trả kết quả giải quyết THHC, Long An

Đơn giản hóa TTHC thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Đơn giản hóa TTHC thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Cập Nhật 02/03/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tag: thủ tucị hành chính, đơn giản hóa, thẻ nhà báo, cấp phép, Chính phủ, kinh doanh mạng, kênh xã hội, Long An

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính 

Cập Nhật 20/02/2018

Trung tâm phục vụ hành chính công (gọi tắt là Trung tâm) dần xây dựng hình ảnh là cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.

Tag: Tỉnh Long An, Trung tâm phục vụ hành chính công, chỉ số PCI, Sở Nội vụ

Chuyển giao nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Chuyển giao nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Cập Nhật 19/10/2017

Từ ngày 01/10/2017, nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được chuyển giao từ Sở Tư pháp, Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh quản lý.

Tag: thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông, Văn phòng UBND tỉnh, Long An

Chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh quản lý

Chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh quản lý 

Cập Nhật 03/10/2017

Ngày 15/9/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4174/UBND-NC về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo Nghị định số 92/2017/NĐ-CP.

Tag: Chuyển giao, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Long An