Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Thực hiện di chúc của Người"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 13

50 mùa xuân thực hiện Di chúc Bác Hồ

50 mùa xuân thực hiện Di chúc Bác Hồ 

Cập Nhật 16/01/2020

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nước, cho dân, cho Đảng là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người.

Tag: Di chúc Bác Hồ, giá trị nhân văn, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát triển kinh tế, công trình trọng điểm, chương trình đột phá, Đại hội Đảng, Long An

Long An qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Long An qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 01/11/2019

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần cho rằng, đây là dịp để chúng ta nghiên cứu, nhận thức sâu sắc hơn về nội dung, giá trị lịch sử và ý nghĩa lý luận, vai trò định hướng của bản Di chúc mà Người để lại cho Đảng và nhân dân ta

Tag: Long An, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 05

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước! 

Cập Nhật 04/09/2019

Di chúc của Bác chỉ khoảng 1.000 từ nhưng từng câu, từng chữ đều thấm đẫm tình yêu thương của Người dành cho đất nước, cho nhân dân.

Tag: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lời của non sông đất nước, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Long an

Di chúc của Bác soi sáng con đường tới tương lai của dân tộc Việt Nam

Di chúc của Bác soi sáng con đường tới tương lai của dân tộc Việt Nam 

Cập Nhật 30/08/2019

Ngày 30/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng tại Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

Tag: Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Diễn Văn, Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Nguyễn Phú Trọng, Cách Mạng Tháng Tám, Long An

Giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 30/08/2019

Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người

Tag: Đảng ủy Công an Trung ương, Hội nghị trực tuyến, Ý nghĩa lịch sử, giá trị trường tồn, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Long An

Khúc hoan ca 74 mùa xuân độc lập 

Cập Nhật 30/08/2019

Vui khúc hoan ca 74 mùa Quốc khánh 02/9 cũng là lúc cả dân tộc nhớ Bác, nhớ đến trách nhiệm thực hiện Di chúc của Người, nhớ lời dặn dò của Bác trước lúc đi xa.

Tag: Khúc hoan ca 74 mùa xuân độc lập, thực hiện Di chúc, Tuyên ngôn Độc lập, quốc khánh, Long An

Triển lãm ảnh 'Long An - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' từ 02 - 06/9

Triển lãm ảnh 'Long An - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' từ 02 - 06/9 

Cập Nhật 27/08/2019

UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Triển lãm ảnh tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

Tag: triển lãm, di chúc, bác, hồ chí minh, ảnh, ngày mất, tri ân, long an

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 50 của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 50 của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 21/08/2019

Lễ giỗ tròn 50 năm ngày Bác đi xa và cũng là 50 năm toàn Đảng, toàn dân thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Tag: Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày giỗ Bác Hồ, Di chúc của Bác Hồ, Xây dựng Đảng, long an

Thực hiện di chúc của Người

Thực hiện di chúc của Người 

Cập Nhật 01/06/2019

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Long An đang đẩy mạnh thực hiện Di chúc Bác Hồ và xem đây là nguồn cổ vũ, động lực lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, góp phần tích cực vào sự thành công, phát triển chung của tỉnh.

Tag: Thực hiện di chúc của Người, Thực hiện Di chúc của Bác, di chúc, Long an

Thực hiện “Đoàn kết thống nhất trong Đảng” theo Di chúc của Người

Thực hiện “Đoàn kết thống nhất trong Đảng” theo Di chúc của Người 

Cập Nhật 17/05/2019

50 năm qua (1969-2019), Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách...

Tag: Đoàn kết thống nhất trong Đảng, Di chúc của Bác, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Long An