Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 bắt đầu bằng hành động cụ thể

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 bắt đầu bằng hành động cụ thể 

Cập Nhật 24/09/2018

Cách mạng công nghiệp 4.0 cần hành động hơn là các tuyên bố khẩu hiệu và cũng phải bắt đầu bằng tư duy, thể chế, hạ tầng và các kế hoạch hành động cụ thể.

Tag: Máy công nghiệp, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Cách mạng 4.0, Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung, Long An