Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 43

Hiệu quả từ Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hiệu quả từ Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

Cập Nhật 12/03/2020

Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các cấp UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tích cực triển khai thực hiện, đến nay đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tag: Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, long an

Giáo dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Giáo dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

Cập Nhật 17/12/2019

Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, đồng bào Công giáo ở thị trấn Hiệp Hòa, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tham gia hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tag: Giáo dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tốt đời, đẹp đạo, long an

Họp Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Long An

Họp Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Long An 

Cập Nhật 01/10/2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh.

Tag: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đời sống văn hóa, Xã văn hóa nông thôn mới, long an

Hướng Thọ Phú: Điểm sáng xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh

Hướng Thọ Phú: Điểm sáng xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh 

Cập Nhật 02/01/2019

Là một trong những đơn vị điển hình được tuyên dương tại Hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của tỉnh Long An,

Tag: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhà nước và nhân dân cùng làm, bảo vệ môi trường, mặt trận tổ quốc, biến đổi khí hậu, Long An

Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

Cập Nhật 16/11/2018

3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016-2018) và 15 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (2003-2018), Long An xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt.

Tag: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, Ngày hội Đại đoàn kết, Long An

Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

Cập Nhật 29/12/2017

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại Long An trong thời gian qua, phát huy được sức mạnh toàn dân.

Tag: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phối hợp vận động, toàn dân đoàn kết, xây dựng đô thị, Long An

Tân Phú: Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới

Tân Phú: Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 28/11/2017

Nhiều địa phương ở Đức Hòa phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nông thôn mới. Xã Tân Phú là một trong những địa phương làm tốt công tác này.

Tag: Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới, Tân Phú, nông thôn mới, Đức Hòa, Long An

Tân Hưng: Phối hợp thực hiện cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Tân Hưng: Phối hợp thực hiện cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

Cập Nhật 05/10/2017

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng, tỉnh Long An phối hợp UBND huyện và các tổ chức thành viên ký kết phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tag: Tân Hưng, cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, UBMTTQ Việt Nam, Nghị quyết Trung ương 4, dân vận, mặt trận, Long An

Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

Cập Nhật 05/01/2017

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Long An phát động phong trào đến 192/192 xã, phường, thị trấn và 1.037/1.037 khu dân cư.

Tag: toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mặt trận tổ quốc, long an, xây dựng đời sống văn hóa

Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Trung ương kiểm tra tại Long An

Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Trung ương kiểm tra tại Long An 

Cập Nhật 08/10/2015

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Long An đạt kết quả khá tốt, đặc biệt là phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tag: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Ban Chỉ đạo, chuẩn văn hóa, ấp, khu phố văn hóa