Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

4 bản mẫu sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông mới

4 bản mẫu sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông mới 

Cập Nhật 08/11/2019

Bốn bản mẫu đã qua hai vòng thẩm định gồm "Kết nối tri thức với cuộc sống;" "Chân trời sáng tạo;" "Cùng học để phát triển năng lực:" "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục."

Tag: Sách Giáo Khoa, Vòng Thẩm Định, Giáo Dục Phổ Thông, Học Sinh, Long An