Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 118

Vì lợi ích của nhân dân 

Cập Nhật 03/09/2020

Ngay sau ngày đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết liên tiếp 4 thư về việc quản lý nhà nước, phương châm quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân.

Tag: Tuyên ngôn Độc lập, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, long an

Tài ngoại giao của Bác: Nhìn từ việc khai sinh nước Dân chủ Cộng hòa

Tài ngoại giao của Bác: Nhìn từ việc khai sinh nước Dân chủ Cộng hòa 

Cập Nhật 02/09/2020

Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thể hiện tài ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người được cả thế giới công nhận và kính phục về tài ngoại giao xuất chúng.

Tag: Tuyên Ngôn Độc Lập, Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Tài Ngoại Giao Xuất Sắc, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, long an

Tự hào quá khứ, vững tương lai 

Cập Nhật 02/09/2020

Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào mùa Thu năm 1945 thành công, đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,....

Tag: Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền, mùa Thu năm 1945, ách thống trị, áp bức, bóc lột, chế độ thực dân, phong kiến, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, long an

Nguyện xứng đáng là học trò của Bác 

Cập Nhật 01/09/2020

Cách đây 75 năm, sáng ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tag: Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn Độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, long an

Quá trình Bác Hồ sáng lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Quá trình Bác Hồ sáng lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

Cập Nhật 31/08/2020

Giữa lúc phong trào cách mạng Việt Nam bế tắc về đường lối và tổ chức lãnh đạo, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cách mạng vô sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tag: Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng Sản Việt Nam, Lực Lượng Vũ Trang, Chủ Nghĩa Marx-Lenin, long an

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945 là nhờ sự chuẩn bị chu đáo, lãnh đạo tài tình của Hồ Chí Minh và Đảng ta

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945 là nhờ sự chuẩn bị chu đáo, lãnh đạo tài tình của Hồ Chí Minh và Đảng ta 

Cập Nhật 24/08/2020

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đập tan ách thống trị của thực dân, đế quốc ở Việt nam trong khoảng một thế kỷ, lật đổ chế độ phong kiến hàng ngàn năm,..

Tag: Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thực dân, đế quốc, Việt Nam, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nô lệ, làm chủ đất nước, long an

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

Cập Nhật 02/10/2019

Tuyên bố chung giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong tình hình mới.

Tag: Thủ Tướng Lào, Thongloun Sisoulith, Tuyên Bố Chung, Việt Nam-Lào, Chủ Tịch ASEAN, Biển Đông, Long an

Trưng bày Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam

Trưng bày Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam 

Cập Nhật 02/02/2018

Các sắc lệnh trưng bày được chọn từ 117 sắc lệnh được công nhận là bảo vật quốc gia cùng Biên bản họp Hội đồng Chính phủ, ảnh tư liệu.... trưng bày theo bốn phần.

Tag: Triển lãm, Bảo vật quốc gia, Tập Sắc lệnh Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, long an

Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Tự hào đại biểu dân cử

Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Tự hào đại biểu dân cử 

Cập Nhật 06/01/2016

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 đã đánh dấu sự khai sinh Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tag: Quốc hội, Việt Nam, Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, Đại biểu dân cử, Hiến pháp

Cách mạng tháng Tám - biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh Việt Nam

Cách mạng tháng Tám - biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh Việt Nam 

Cập Nhật 17/08/2015

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

Tag: Cách mạng tháng Tám, Đảng Cộng sản Việt Nam, Xã hội chủ nghĩa, Báo cáo Chính trị, Tổng khởi nghĩa Đảng viên