Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "XDNTM"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 45

Cần Đước: Phát huy vai trò dân vận khéo

Cần Đước: Phát huy vai trò dân vận khéo 

Cập Nhật 28/07/2020

Xác định công tác dân vận là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới...

Tag: dân vận, yếu tố quan trọng, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, XDNTM, long an

Huy động mọi nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 15/07/2020

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Tag: Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới, XDNTM, đời sống vật chất, tinh thần, nông dân, long an

Thạnh An: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới trong gian khó

Thạnh An: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới trong gian khó 

Cập Nhật 30/06/2020

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới...

Tag: xây dựng nông thôn mới, XDNTM, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, Long An, đời sống người dân, KT-XH

Cần Đước: Đầu tư trên 300 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

Cần Đước: Đầu tư trên 300 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 23/06/2020

Hiện nay, nhiều công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Cần Đước được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng trong việc phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương.

Tag: công trình xây dựng cơ bản, huyện Cần Đước, Long An, KT-XH, XDNTM

Nguồn lực xây dựng nông thôn mới là con người mới 

Cập Nhật 03/06/2020

Xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ cấp bách, có tầm chiến lược trong quá trình phát triển.

Tag: Xây dựng nông thôn mới, XDNTM, mục tiêu, nhiệm vụ, tầm chiến lược, long an

Sức sống mới ở Bình Tân

Sức sống mới ở Bình Tân 

Cập Nhật 05/05/2020

Mặc dù còn lắm khó khăn nhưng xã biên giới Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An không ngừng nỗ lực, thực hiện đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang chờ quyết định công nhận đạt chuẩn.

Tag: biên giới, Bình Tân, Long An, 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, XDNTM, công nhận đạt chuẩn

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 

Cập Nhật 27/04/2020

Hiện nay, kinh tế tập thể có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tạo ra hàng hóa lớn, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Tag: kinh tế tập thể, KTTT, vai trò quan trọng, xây dựng nông thôn mới, XDNTM, chuỗi liên kết sản xuất, tạo ra hàng hóa lớn, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân, Long An

Diện mạo nông thôn xã vùng sâu, biên giới khởi sắc

Diện mạo nông thôn xã vùng sâu, biên giới khởi sắc 

Cập Nhật 01/04/2020

Sau nhiều năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay, diện mạo nhiều xã vùng sâu, biên giới khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An khởi sắc.

Tag: Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới, XDNTM, Long An, đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện

Tuổi trẻ vùng biên chung tay xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ vùng biên chung tay xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 12/03/2020

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Tháng Thanh niên năm nay, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị xã Kiến Tường đồng loạt ra quân thực hiện các công trình, phần việc TN.

Tag: Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, XDNTM, Tháng Thanh niên, thị xã Kiến Tường, phát triển KT-XH, Long An

Thạnh Lợi: Chủ động xây dựng nông thôn mới

Thạnh Lợi: Chủ động xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 09/12/2015

Mặc dù không được chọn là xã điểm trong Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Lợi chung sức, chung lòng, quyết tâm XDNTM. Hiện nay, xã đạt 12/19 tiêu chí.

Tag: Thạnh Lợi, Chủ động xây dựng nông thôn mới, Bến Lức