Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 7

Người dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc

Người dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc 

Cập Nhật 23/09/2020

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015, của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tag: bảo vệ đường biên, cột mốc, Chỉ thị số 01/CT-TTg, Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng, ĐBP, Thuận Bình, Long An

Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới 

Cập Nhật 11/10/2018

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới không chỉ là trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng mà còn là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Tag: biên phòng toàn dân, bộ đội biên phòng, biên giới, Đồn biên phòng, cán bộ, chiến sĩ, tuần tra, kiểm soát, tình hữu nghị, thế trận quốc phòng toàn dân, sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu, Long An

Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới 

Cập Nhật 11/10/2018

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới không chỉ là trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng mà còn là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Tag: biên phòng toàn dân, bộ đội biên phòng, biên giới, Đồn biên phòng, cán bộ, chiến sĩ, tuần tra, kiểm soát, tình hữu nghị, thế trận quốc phòng toàn dân, sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu, Long An

Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin

Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin 

Cập Nhật 29/08/2018

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Tuyên Bình phối hợp tốt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương trong việc tuyên truyền người dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,...

Tag: Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng Tuyên Bình, vận động quần chúng, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, thế trận biên phòng toàn dân

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới 

Cập Nhật 17/01/2018

Năm 2017, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Tag: an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, gắn bó với dân, Long An

Vì biên giới bình yên

Vì biên giới bình yên 

Cập Nhật 30/08/2017

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới” và mô hình Tiếng kẻng vùng biên ở các xã biên giới dần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tag: đồn sông trăng, giữ vững ổn định, biên giới bình yên, người dân tích cực lao động, sản xuất, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giúp dân, gặt lúa chạy lũ, long an