Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "bình đẳng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1658

Nghị quyết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

Nghị quyết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 

Cập Nhật 05/03/2021

Bình đẳng giới sẽ được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và được giảng dạy chính thức ở các trường sư phạm từ năm 2025 trở đi.

Tag: Bình Đẳng Giới, Chiến Lược Quốc Gia Về Bình Đẳng Giới, Lao Động Nữ, Bạo Lực Gia Đình, Tỷ Số Giới Tính Khi Sinh, long an

ILO: Đại dịch COVID-19 tạo thêm những bất bình đẳng giới ở Việt Nam

ILO: Đại dịch COVID-19 tạo thêm những bất bình đẳng giới ở Việt Nam 

Cập Nhật 04/03/2021

Với tỷ lệ tham gia thị trường lao động cao đáng kể, phụ nữ Việt Nam phải đối mặt với nhiều bất bình đẳng kéo dài dai dẳng trên thị trường lao động và phải mang trên vai gánh nặng kép.

Tag: ILO, Khoảng Cách Giới, Bất Bình Đẳng Giới, Lực Lượng Lao Động, Làm Việc Nhà, long an

Chung tay xóa bất bình đẳng giới

Chung tay xóa bất bình đẳng giới 

Cập Nhật 11/11/2020

Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Long An nói riêng, cả nước nói chung đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần xóa bất BĐG,...

Tag: Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, BĐG, Long An, an toàn, bình đẳng, phụ nữ, trẻ em

Tập huấn Nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tập huấn Nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 

Cập Nhật 03/11/2020

Tại Long An, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn Nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tag: tập huấn, bộ lao động, bình đẳng giới, tiến bộ, phụ nữ, long an

75 năm thành lập LHQ: Việt Nam “định vị” thành công trên bản đồ bình đẳng giới toàn cầu

75 năm thành lập LHQ: Việt Nam “định vị” thành công trên bản đồ bình đẳng giới toàn cầu 

Cập Nhật 21/10/2020

“Việt Nam đã tự định vị thành công trên bản đồ bình đẳng giới toàn cầu”, là đánh giá của Trưởng đại diện Cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam Elisa Fernandez Saenz.

Tag: bình đẳng giới, Hiến chương Liên Hợp Quốc, nữ quân nhân, lực lượng gìn giữ hòa bình, vì sự tiến bộ của phụ nữ, long an

Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái

Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái 

Cập Nhật 02/10/2020

Chủ tịch Quốc hội khẳng định mạnh mẽ chủ trương nhất quán của Nhà nước Việt Nam về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, được Quốc hội Việt Nam thể chế hóa qua những văn bản pháp lý.

Tag: Bình Đẳng Giới, Trẻ Em Gái, Đại Hội Đồng, Liên Hợp Quốc, Chủ Tịch ASEAN 2020, Hội Nghị Thế Giới Về Phụ Nữ, long an

Bình đẳng giới trong chính trị: Chỉ tiêu về lãnh đạo nữ phải toàn diện

Bình đẳng giới trong chính trị: Chỉ tiêu về lãnh đạo nữ phải toàn diện 

Cập Nhật 22/09/2020

Việc đảm bảo số lượng cán bộ nữ ở cả ba bộ phận của hệ thống chính trị (Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội) là rất quan quan trọng để thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

Tag: Cán Bộ Nữ, Bình Đẳng Giới, Chính Trị, Nữ Lãnh Đạo, long an

Tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển bình đẳng

Tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển bình đẳng 

Cập Nhật 21/08/2020

Thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Long An nói riêng, cả nước nói chung, góp phần giảm khoảng cách giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Tag: bình đẳng giới, BĐG, vị thế của phụ nữ, PN, Long An, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng

Bình đẳng giới phải bắt đầu từ gia đình 

Cập Nhật 14/05/2020

Từ lâu, bình đẳng giới luôn được cả xã hội quan tâm. Tại Việt Nam, việc thực hiện bình đẳng giới vẫn còn nhiều rào cản do còn định kiến về giới và tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”.

Tag: bình đẳng giới, BĐG, xã hội quan tâm, định kiến về giới, tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”, Long An

Bình đẳng giới bắt đầu từ hộ gia đình 

Cập Nhật 11/05/2020

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho cả nam và nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Tag: Đảng và Nhà nước, mục tiêu về bình đẳng giới (BĐG), tạo điều kiện cho cả nam và nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.