Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "bình quân mỗi xã đạt 16 tiêu chí nông thôn mới"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Cần Giuộc: Bức tranh 10 năm xây dựng nông thôn mới

Cần Giuộc: Bức tranh 10 năm xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 06/11/2019

Dù xuất phát điểm thấp khi số tiêu chí bình quân tại huyện chỉ đạt 6,4 TC nhưng sau 10 năm thực hiện, đến nay, huyện Cần Giuộc đã có 9/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tag: 10 năm xây dựng nông thôn mới, Cần Giuộc, nhựa hóa, bêtông hóa, tiêu chí nông thôn mới, Long an

Đức Hòa có 6/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đức Hòa có 6/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

Cập Nhật 15/12/2016

Đến tháng 11/2016, toàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có 6/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 35,3%. Bình quân, mỗi xã đạt 16,7 tiêu chí, trong đó có 7 xã đạt từ 15-17 tiêu chí, 4 xã đạt 12-14 tiêu chí.

Tag: đức hòa, có 6/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, long an

Đức Hoà: Bình quân mỗi xã đạt 16 tiêu chí nông thôn mới

Đức Hoà: Bình quân mỗi xã đạt 16 tiêu chí nông thôn mới 

Cập Nhật 08/09/2016

Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đang phấn đấu tăng thêm 2 xã trong năm nay; đồng thời tập trung tăng số lượng, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Tag: bình quân mỗi xã đạt 16 tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới, đức hoà, báo long an