Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 10

Tân Trụ: Đẩy mạnh cải cách hành chính

Tân Trụ: Đẩy mạnh cải cách hành chính 

Cập Nhật 16/10/2019

Xác định cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo bước đột phá cho phát triển KT-XH, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An luôn quan tâm, đẩy mạnh CCHC.

Tag: cải cách hành chính, CCHC, phát triển KT-XH, Long An, rút ngắn thời gian, giải quyết thủ tục hành chính, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, Trịnh Phước Trung

Hướng đến nền hành chính kiến tạo, phục vụ

Hướng đến nền hành chính kiến tạo, phục vụ 

Cập Nhật 19/10/2018

Cùng với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các trung tâm hành chính công cấp huyện được thành lập, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính.

Tag: Hướng đến nền hành chính kiến tạo phục vụ, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Long An

TP.Tân An: Điểm sáng trong cải cách thủ tục hành chính

TP.Tân An: Điểm sáng trong cải cách thủ tục hành chính 

Cập Nhật 26/06/2018

Với nhiều giải pháp quyết liệt, TP.Tân An, tỉnh Long An đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính, là một trong những địa phương có chỉ số cải cách hành chính tương đối cao.

Tag: cải cách hành chính, thủ tục hành chính, hồ sơ, hành chính công, bước đột phá, Long An

Xây dựng nền hành chính công hiện đại

Xây dựng nền hành chính công hiện đại 

Cập Nhật 26/06/2018

Sau thời gian hoạt động, các trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An bước đầu mang lại hiệu quả, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Tag: cải cách hành chính, thủ tục hành chính, hồ sơ, hành chính công, bước đột phá, Long An

Đức Hòa: Tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Đức Hòa: Tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính 

Cập Nhật 02/02/2018

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy KT-XH phát triển, huyện Đức Hòa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Năm 2017, huyện có nhiều đột phá trong công tác này.

Tag: Đức Hòa, đột phá, cải cách thủ tục hành chính, nền hành chính hiện đại, long an

Thị xã Kiến Tường tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Thị xã Kiến Tường tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính 

Cập Nhật 16/01/2018

Những năm qua, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tập trung triển khai, thực hiện khá tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước và phát triển KT-XH của địa phương.

Tag: Kiến Tường, cải cách hành chính, hiện đại hóa, thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân, bộ máy công quyền, phát triển kinh tế, Long An

Long An: Tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Long An: Tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính 

Cập Nhật 28/10/2017

Những năm qua, Long An tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Tag: cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, một cửa điện tử, một cửa liên thông, trung tâm phục vụ hành chính công, chỉ số cải cách hành chính, long an

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính 

Cập Nhật 18/10/2016

Việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công được xác định là chủ trương lớn của tỉnh nhằm tạo “Bước đột phá trong cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng của tỉnh Long An”

Tag: bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, trung tâm phục vụ hành chính công, phỏng vấn, báo long an, tin tức long an

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Long An

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Long An 

Cập Nhật 09/10/2016

Thời gian qua, tỉnh Long An tập trung triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp nhằm tăng cường cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

Tag: trung tâm phục vụ hành chính công, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, báo long an

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính 

Cập Nhật 05/10/2015

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện mô hình một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Long An đã tạo hiệu quả rõ nét trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

Tag: cải cách thủ tục hành chính, một cửa điện tử