Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 10

Tăng cường bảo vệ, củng cố nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh

Tăng cường bảo vệ, củng cố nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 23/06/2020

Trong bối cảnh Việt Nam đang tổ chức tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động đang đẩy mạnh thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình".

Tag: tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên giáo, chủ nghĩa Mác Lê nin, kim chỉ nam, chủ nghĩa xã hội, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, diễn biến hòa bình, thế lực thù địch, Long An

Những tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động

Những tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động 

Cập Nhật 10/09/2019

Từ đầu năm đến nay, Long An có một số địa phương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động vì có nhiều thành tích, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tag: Huân chương Lao động, tập thể được tặng thưởng, xây dựng quê hương, phát triển kinh tế, nông thôn mới, ứng dụng công nghệ cao, Long An

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc 

Cập Nhật 30/08/2019

UBND tỉnh Long An thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)

Tag: thông báo nghỉ lễ, treo cờ tổ quốc, nghỉ lễ, ngày giỗ tổ hùng vương, ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, quốc tế lao động

Tổng Bí thư: “Quân đội luôn được dân tin yêu, phải gương mẫu đi đầu“

Tổng Bí thư: “Quân đội luôn được dân tin yêu, phải gương mẫu đi đầu“ 

Cập Nhật 29/10/2017

Tổng Bí thư: Quân đội vẫn là lực lượng được nhân dân rất tin yêu, vì vậy quân đội phải luôn phải gương mẫu đi đầu.

Tag: Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng, Quân đội nhân dân, lực lượng đi đầu, bảo vệ Tổ quốc, xã hội chủ nghĩa, Long An

Hội nghị Trung ương 6, khóa XII: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hệ thống chính trị

Hội nghị Trung ương 6, khóa XII: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hệ thống chính trị 

Cập Nhật 09/10/2017

Với cách nhìn, cách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, chúng ta có đủ niềm tin rằng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sẽ được đổi mới căn bản.

Tag: Hội nghị Trung ương 6, Đảng Cộng sản Việt Nam, bộ máy chính trị, Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí Thư, Nguyễn Phú Trọng, Long An

Đối ngoại quốc phòng: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ xa

Đối ngoại quốc phòng: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ xa 

Cập Nhật 20/09/2017

Mở rộng quan hệ đối ngoại quốc phòng là một trong những nội dung quan trọng góp phần bảo vệ Tổ quốc từ xa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tag: Đối ngoại quốc phòng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ xa, Svay Rieng, Prey Veng, đối ngoại quốc phòng, Long An

Tiếp bước tiền nhân 

Cập Nhật 23/09/2016

Tiếp bước tiền nhân, các thế hệ hôm nay và mai sau biến lòng tự hào thành hành động, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tag: Tiếp bước tiền nhân, lòng tự hào, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, nam bộ kháng chiến, hy sinh, kháng chiến, lòng tự hào, báo long an

UBND tỉnh Long An thông báo

UBND tỉnh Long An thông báo 

Cập Nhật 30/08/2016

Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2016).

Tag: ubnd tỉnh long an, thông báo nghỉ lễ quốc khánh, báo long an

Thành tựu 30 năm đổi mới

Thành tựu 30 năm đổi mới 

Cập Nhật 07/08/2015

Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Tag: giai đoạn lịch sử, sự nghiệp phát triển, Đảng, Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa