Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "bảo vệ quyền lợi của người chăn nuôi và người tiêu dùng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Làm sao bảo vệ quyền lợi của người chăn nuôi và người tiêu dùng

Cập Nhật 05/04/2017

Chỉ khi liên kết sản xuất, tiêu thụ thì quyền lợi của người chăn nuôi và người tiêu dùng mới bảo đảm hợp lý.

Tag: bảo vệ quyền lợi của người chăn nuôi và người tiêu dùng, người chăn nuôi, người tiêu dùng, người chăn nuôi, giá thị trường, sản phẩm nông nghiệp, long an