Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "ban thường vụ đảng ủy ngoài nước"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015

Kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015 

Cập Nhật 17/01/2017

Ngày 17/01/2017, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015.

Tag: ban bí thư, ban thường vụ đảng ủy ngoài nước, kỷ luật đảng, hình thức kỷ luật, tổng bí thư nguyễn phú trọng, bộ chính trị

Phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp

Phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp 

Cập Nhật 02/08/2016

Ngày 29/11/2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tag: đảng viên, phát triển đảng, thanh niên, đoàn viên, doanh nghiệp, báo long an