Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "bao tiêu sản phẩm"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 132

Nâng cao vai trò của hợp tác xã trong liên kết, bao tiêu nông sản

Nâng cao vai trò của hợp tác xã trong liên kết, bao tiêu nông sản 

Cập Nhật 31/08/2020

Hiện nay, để góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, nhiều hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đã tích cực tìm đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa cho thành viên và nông dân.

Tag: hợp tác xã trong liên kết, bao tiêu sản phẩm, phát triển kinh tế, người tiêu dùng, liên minh hợp tác xã, Long An

Gắn kết sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm

Gắn kết sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm 

Cập Nhật 25/05/2020

Nhằm bảo đảm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, gắn kết người sản xuất với doanh nghiệp và hợp tác xã, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, thời gian qua, tỉnh Long An luôn quan tâm xây dựng mô hình các HTX điểm.

Tag: sản phẩm nông nghiệp, gắn kết người sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác xã, HTX, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, HTX điểm, Long An

Đa dạng hóa sản phẩm từ trái nhàu

Đa dạng hóa sản phẩm từ trái nhàu 

Cập Nhật 05/12/2019

Thời gian gần đây, Hợp tác xã Dược liệu Mỹ Bình, huyện Đức Huệ bắt đầu nghiên cứu, đa dạng hóa sản phẩm từ trái nhàu phục vụ thị trường và liên kết, bao tiêu đầu ra cho nông dân trồng nhàu.

Tag: Hợp tác xã Dược liệu Mỹ Bình, Đa dạng hóa sản phẩm từ trái nhàu, sản phẩm từ trái nhàu, long an

Liên kết tiêu thụ sản phẩm

Liên kết tiêu thụ sản phẩm 

Cập Nhật 26/11/2018

Thời gian qua, nhờ liên kết sản xuất -