Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "cán bộ cơ sở"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 507

Cần Giuộc hoàn thành đại hội cấp chi bộ tiến tới đại hội Đảng bộ cơ sở

Cần Giuộc hoàn thành đại hội cấp chi bộ tiến tới đại hội Đảng bộ cơ sở 

Cập Nhật 19/02/2020

Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở huyện Cần Giuộc đã tiến hành đại hội (ĐH) xong, đạt yêu cầu đề ra.

Tag: đại hội Đảng bộ cơ sở, Cần Giuộc, đại hội điểm, long an

UBND tỉnh Long An khảo sát công tác cán bộ cơ sở tại Tân Hưng

UBND tỉnh Long An khảo sát công tác cán bộ cơ sở tại Tân Hưng 

Cập Nhật 11/10/2019

UBND tỉnh Long An tổ chức đoàn công tác đến kiểm tra, khảo sát thực trạng tình hình hoạt động của người hoạt động không chuyên trách cấp xã và hoạt động của các đoàn thể ấp, khu phố tại huyện Tân Hưng.

Tag: Đề án 02-ĐA/TU, long an, tân hưng, cán bộ cơ sở, sáp nhập, kiêm nhiệm

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở 

Cập Nhật 24/01/2019

Hệ thống chính trị cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,...

Tag: cán bộ cơ sở, chất lượng đào tạo, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, tinh gọn bộ máy, Long An

Thạnh Hóa quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở

Thạnh Hóa quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở 

Cập Nhật 06/12/2017

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Cán bộ là cái gốc của công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”. Lời dặn của Bác luôn có giá trị.

Tag: cán bộ cơ sở, công tác cán bộ, trình độ cán bộ, Ủy ban kiểm tra, Thạnh Hóa, Long An

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở - cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp 

Cập Nhật 14/09/2017

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Tag: giải pháp, nâng cao chất lượng, cán bộ cơ sở, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, long an

Cán bộ truyền thanh cơ sở - Cầu nối thông tin

Cán bộ truyền thanh cơ sở - Cầu nối thông tin 

Cập Nhật 21/06/2017

Bên cạnh đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố, đội ngũ cán bộ truyền thanh cơ sở là cánh tay nối dài của báo chí, góp phần cho việc thông tin, tuyên truyền thêm hiệu quả, gần gũi hơn với người dân.

Tag: cán bộ đài truyền thanh, báo chí, cánh tay nối dài của người làm báo, người dẫn đường, cán bộ cơ sở, tin tức long an, long an

Tiếp tục nâng chất cán bộ cơ sở 

Cập Nhật 07/08/2015

Chính quyền cấp xã là đơn vị hành chính ở cơ sở, trực tiếp tổ chức đưa đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống.

Tag: nâng chất cán bộ cơ sở

Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở 

Cập Nhật 05/08/2015

Cán bộ cơ sở là "cầu nối" giữa Đảng với dân, ý Đảng có phù hợp với lòng dân hay không phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tag: Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở

Xây dựng cán bộ từ cơ sở có tâm, có tầm 

Cập Nhật 04/08/2015

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cán bộ là cái gốc của công việc, công việc thành hay bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Tag: Xây dựng cán bộ, cán bộ cơ sở, cán bộ có tâm, có tầm

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở 

Cập Nhật 03/08/2015

Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới đất nước, các địa phương, đơn vị hãy thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là gốc của công việc.

Tag: nâng cao chất lượng, cán bộ cơ sở, công nghiệp hóa, hiện đại hóa