Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "cán bộ suy thoái đạo đức"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 7

Sớm ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

Cập Nhật 22/12/2020

Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tag: suy thoái, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, cán bộ, đảng viên, long an

Cán bộ kiểm tra phải là “Bao Công” trong thời đại mới 

Cập Nhật 10/12/2020

Hoạt động KTGS của Đảng nói chung, của ngành KT nói riêng đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Tag: KTGS, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, đẩy lùi, sự suy thoái, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, long an

Kiên quyết không cơ cấu những cán bộ suy thoái 

Cập Nhật 30/06/2020

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”...

Tag: Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, chỉnh đốn Đảng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, long an

Chủ tịch Quốc hội dự tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Chủ tịch Quốc hội dự tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 

Cập Nhật 23/01/2019

Chủ tịch Quốc hội cho rằng tình hình vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ... vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tag: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Kỷ luật đảng, Long An

Vì sao tình trạng “suy thoái tư tưởng đạo đức” ngày càng trầm trọng?

Vì sao tình trạng “suy thoái tư tưởng đạo đức” ngày càng trầm trọng? 

Cập Nhật 02/05/2017

Một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái” là do tình trạng làm không triệt để vì “bệnh nể nang”, thậm chí biến tướng thành sự bao che cho nhau

Tag: cán bộ suy thoái, bệnh nể nang, bao che cho nhau, suy thoái tư tưởng đạo đức, giáo sư hoàng chí bảo, hệ thống chính trị, long an

Bị phát hiện đánh bạc, bí thư phường nhảy từ tầng 3 để trốn

Bị phát hiện đánh bạc, bí thư phường nhảy từ tầng 3 để trốn 

Cập Nhật 02/04/2017

Khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, nhiều người đang sát phạt trên chiếu bạc đã nhảy từ tầng 3 của một ngôi nhà 3 tầng hòng bỏ trốn

Tag: đánh bạc ăn tiền, bí thư phường đánh bạc, nhảy lầu trốn, bí thư phường, nhày lẩu 3 tầng, cán bộ suy thoái đạo đức, Long An

Giải pháp nào đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức của cán bộ?

Giải pháp nào đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức của cán bộ? 

Cập Nhật 05/11/2016

Nếu mọi người luôn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vốn biểu hiện và được che đậy dưới nhiều hình thức tinh vi, cũng có nghĩa họ đã tự ý thức ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"…

Tag: suy thoái tư tưởng đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa, hội nghị trung ương 4, hội nghị tw 4, nghị quyết hội nghị trung ương 4, nghị quyết trung ương 4, chủ nghĩa cá nhân, nhóm lợi ích, long an