Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "công tác đào tạo quy hoạch cán bộ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Long An: Gần 23% tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Long An: Gần 23% tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 

Cập Nhật 04/01/2018

Cán bộ nữ tỉnh Long An ngày được quan tâm hơn trong công tác phát triển đảng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cấp quản lý,…

Tag: nam giới điểm 10, ban vì sự tiến bộ phụ nữ, biểu dương nam giới 10 điểm, cán bộ nữ, long an

Coi trọng việc đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi để phát triển Tây Nguyên

Coi trọng việc đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi để phát triển Tây Nguyên 

Cập Nhật 19/06/2016

Làm việc với BCĐ Tây Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị BCĐ và các tỉnh coi trọng công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi...

Tag: tin tức long an, báo long an, thủ tướng nguyễn xuân phúc, làm việc với ban chỉ đạo tây nguyên, công tác đào tạo quy hoạch cán bộ

Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn cơ sở 

Cập Nhật 10/08/2015

Để nâng cao chất lượng phong trào Công đoàn trong cơ chế kinh tế mới, đòi hỏi phải thay đổi về cách nhìn và cách triển khai công tác cán bộ từ quy hoạch, đào tạo và lựa chọn cho tổ chức Công đoàn.

Tag: Nâng cao chất lượng, cán bộ, Công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn, chất lượng cán bộ công đoàn