Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "công tác đào tạo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 257

Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ 

Cập Nhật 15/01/2021

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Người cho rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do CB tốt hoặc kém”.

Tag: Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, long an

Đội ngũ cán bộ chất lượng, hoạt động Công đoàn càng mạnh

Đội ngũ cán bộ chất lượng, hoạt động Công đoàn càng mạnh 

Cập Nhật 22/09/2020

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn các cấp là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ CBCĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh và trí tuệ.

Tag: công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ công đoàn, CBCĐ, xây dựng đội ngũ CBCĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh và trí tuệ, hàng năm, Liên đoàn Lao động, LĐLĐ, Long An, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức tập huấn