Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "công tác kiểm tra giám sát"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 168

Tân Trụ: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

Tân Trụ: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 

Cập Nhật 13/01/2021

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức Hội nghi tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.

Tag: UBKT Huyện ủy, Tân Trụ, Long An, tổng kết năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát, ủy ban kiểm tra, long an

Cần Đước: Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Cần Đước: Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm 

Cập Nhật 06/11/2019

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Kiểm tra các cấp của huyện Cần Đước.

Tag: Cần Đước, Công tác kiểm tra giám sát, có trọng tâm, trọng điểm, Ủy ban Kiểm tra, long an

Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát 

Cập Nhật 02/10/2019

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong khối cần thực hiện một số giải pháp trọng tâm...

Tag: Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, công tác kiểm tra giám sát, Long An

Thạnh Hóa thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thạnh Hóa thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng 

Cập Nhật 02/10/2018

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tag: công tác kiểm tra, giám sát, năng lực lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu của Đảng, Ủy ban kiểm tra, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, Thạnh Hóa, Long An

Cần Đước: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết

Cần Đước: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 

Cập Nhật 30/03/2018

Công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở được tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực.

Tag: Cần Đước, Công tác kiểm tra, giám sát, nghị quyết, đảng viên, long an

Thủ Thừa: Công tác kiểm tra, giám sát Đảng ngày càng đi vào chiều sâu

Thủ Thừa: Công tác kiểm tra, giám sát Đảng ngày càng đi vào chiều sâu 

Cập Nhật 22/11/2017

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được Huyện ủy Thủ Thừa chú trọng thực hiện, bảo đảm sự thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Tag: Thủ Thừa, Công tác kiểm tra giám sát Đảng, đi vào chiều sâu, kiểm tra giám sát, đảng viên, long an

Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần giúp Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần giúp Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Cập Nhật 15/11/2017

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì thế, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An luôn quan tâm thực hiện tốt công tác này.

Tag: Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, long an

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế những khuyết điểm, sai phạm

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế những khuyết điểm, sai phạm 

Cập Nhật 27/09/2016

Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An luôn được tập trung thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả.

Tag: thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, hạn chế những khuyết điểm sai phạm, ủy ban kiểm tra huyện cần đước, báo long an

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 

Cập Nhật 27/10/2015

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), những năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác KTGS.

Tag: Đảng bộ Quân sự tỉnh Long An, công tác kiểm tra, giám sát

Thể hiện rõ hơn về công tác kiểm tra, giám sát 

Cập Nhật 29/07/2015

Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tập thể cấp ủy và đội ngũ đảng viên vững mạnh, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị...

Tag: Thể hiện rõ hơn, công tác, kiểm tra, giám sát