Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "công tác phòng ngừa tham nhũng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 14

Thường xuyên kiểm tra phát hiện, phòng ngừa tham nhũng

Thường xuyên kiểm tra phát hiện, phòng ngừa tham nhũng 

Cập Nhật 24/09/2020

Cùng với cả nước, thời gian qua, tỉnh Long An luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Đây được xác định là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài vào công tác PCTN.

Tag: Long An, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, PCTN, nhiệm vụ cấp bách, lâu dài, phát huy sức mạnh tổng hợp, hệ thống chính trị, toàn xã hội

Tổng Bí thư: Ngăn ngừa cán bộ không đủ tiêu chuẩn vào Trung ương

Tổng Bí thư: Ngăn ngừa cán bộ không đủ tiêu chuẩn vào Trung ương 

Cập Nhật 26/05/2020

Ban chỉ đạo tập trung vào công tác nhân sự của Đại hội, điều tra xác minh rõ ràng từng trường hợp nếu có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tag: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Vụ Nhật Cường, Vụ VEC, long an

Nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 13/12/2019

Năm 2019, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Long An có sự chuyển biến rõ nét. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện đồng bộ trong hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước.

Tag: phòng chống tham nhũng, PCTN, Long An, phòng ngừa tham nhũng, đồng bộ trong hoạt động, bộ máy cơ quan nhà nước

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy với công tác phòng, chống tham nhũng

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy với công tác phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 15/11/2019

Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, thời gian qua, Tỉnh ủy Long An phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong PCTN.

Tag: phòng chống tham nhũng, PCTN, phòng ngừa, xây dựng chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy, Long An, hệ thống chính trị, vai trò người đứng đầu, cấp ủy

Quốc hội thảo luận về công tác tư pháp, phòng chống tội phạm

Quốc hội thảo luận về công tác tư pháp, phòng chống tội phạm 

Cập Nhật 04/11/2019

Trước khi bước vào thảo luận, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019.

Tag: Công Tác Tư Pháp, Cải Cách Tư Pháp, Đại Biểu Quốc Hội, Phòng Chống Tham Nhũng, Phòng Chống Tội Phạm, long an

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực 

Cập Nhật 13/09/2019

Xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng là biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tag: kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, phòng ngừa, tham nhũng, tiêu cực, Long An

Quyết tâm phòng, chống tham nhũng

Quyết tâm phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 26/04/2019

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Long An có nhiều chuyển biến tích cực cả về phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.

Tag: Quyết tâm phòng chống tham nhũng, phòng chống tham nhũng, tham nhũng vặt, Long An

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 05/03/2019

Thời gian qua, các cấp, các ngành có nhiều biện pháp tích cực trong việc phòng ngừa, hạn chế các điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng như công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách, tài sản công, trong đầu tư xây dựng,...

Tag: phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy, công khai, minh bạch, Bộ chính trị, thu hồi tài sản, nghiêm khắc xử lý, tài sản công, công tác tuyên truyền, thu chi ngân sách, Long An

Công an tỉnh Long An với công tác phòng ngừa tham nhũng

Công an tỉnh Long An với công tác phòng ngừa tham nhũng 

Cập Nhật 19/09/2018

Với sự nỗ lực của toàn ngành trong việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, từ đầu năm 2018 đến nay, Công an tỉnh chưa phát hiện CBCS sai phạm liên quan đến tham nhũng.

Tag: Công an tỉnh Long An, công tác phòng ngừa tham nhũng, tham nhũng, long An

Hôm nay, báo cáo Quốc hội về phòng chống tham nhũng

Hôm nay, báo cáo Quốc hội về phòng chống tham nhũng 

Cập Nhật 28/10/2016

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 sẽ được trình Quốc hội thảo luận trong phiên làm việc hôm nay (28/10).

Tag: Phòng chống tham nhũng, Quốc hội khoá XIV, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, ngăn ngừa tội phạm, thu hồi tài sản tham nhũng, Kỳ họp thứ 2, long an