Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "công tác phổ biến"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 159

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Cập Nhật 15/12/2020

Các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương, cơ quan, đơn vị đã bám sát điều kiện thực tiễn, dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để triển khai tích cực công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Tag: hội nghị trực tuyến, Quyết định số 1521, Thủ tướng Chính phủ, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cán bộ, nhân dân, xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, Long An

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu 

Cập Nhật 16/10/2020

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí và tầm quan trọng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, phục vụ các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh Long An.

Tag: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, PBGDPL, vai trò, vị trí và tầm quan trọng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, quyền con người, quyền công dân, phát triển KT-XH, Long An

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học chưa chuyển biến rõ nét

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học chưa chuyển biến rõ nét 

Cập Nhật 26/11/2019

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Tag: phổ biến giáo dục pháp luật, pháp luật, giáo dục, trường học, long an, học sinh, giáo viên

Nhiều mô hình hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhiều mô hình hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 14/03/2019

Từ những mô hình, cách làm mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội.

Tag: mô hình hiệu quả, điểm sáng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, phiên tòa giả định, Sở tư pháp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, Long An

Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 

Cập Nhật 15/02/2017

Ngày 15/2, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Long An triển khai công tác năm 2017.

Tag: phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật, long an

Cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành trong phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 14/12/2016

Ngày 14/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tổ chức hội nghị Tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013-2016 và công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2016.

Tag: cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp các ngành, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục an toàn giao thông, sở giáo dục và đào tạo, long an

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu 

Cập Nhật 20/10/2016

Từ khi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội thông qua và có hiệu lực ngày 1/1/2013, các chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm PL được phổ biến kịp thời dưới nhiều hình thức.

Tag: công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phổ biến pháp luật, báo long an

Thủ Thừa qua 3 năm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thủ Thừa qua 3 năm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 09/08/2016

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Tag: tin tức long an, báo long an, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, huyện thủ thừa

Năm 2016: Tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Năm 2016: Tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 24/02/2016

Qua 5 năm thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng giảm.

Tag: xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thanh thiếu niên, báo long an