Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "cải cách để phục vụ doanh nghiệp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Hải quan Long An cải cách để phục vụ doanh nghiệp

Hải quan Long An cải cách để phục vụ doanh nghiệp 

Cập Nhật 25/03/2020

Phục vụ tốt hơn, thủ tục nhanh hơn là nhận xét của cộng đồng doanh nghiệp về Cục Hải quan Long An bởi sự quyết liệt cải cách hành chính, hiện đại hóa trong phục vụ.

Tag: Hải quan Long An, cải cách để phục vụ doanh nghiệp, cụm công nghiệp, long an

Văn phòng Đăng ký đất đai hướng đến sự hài lòng của người dân

Văn phòng Đăng ký đất đai hướng đến sự hài lòng của người dân 

Cập Nhật 19/07/2017

Văn phòng Đăng ký đất đai khắc phục nhiều khó khăn về nhân lực, chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ về đăng ký đất đai, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tag: cải cách thủ tục hành, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, long an