Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "cải cách tư pháp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 87

Những phiên tòa mang dấu ấn cải cách tư pháp

Những phiên tòa mang dấu ấn cải cách tư pháp 

Cập Nhật 05/08/2021

Phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm chuyển biến tích cực về nhiều mặt trong công tác xét xử, giảm tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán,...

Tag: cải cách tư pháp, phiên tòa, long an, xét xử, pháp luật, long an

Phát huy hiệu quả sau 15 năm thực hiện chiến lược cải cách tư pháp

Phát huy hiệu quả sau 15 năm thực hiện chiến lược cải cách tư pháp 

Cập Nhật 29/04/2021

Sau 15 năm thực hiện chiến lược cải cách tư pháp giúp chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp trong tỉnh Long An được nâng lên rõ rệt; các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự án luật.

Tag: cải cách tư pháp, CCTP, cơ quan tư pháp, Long An, dự án luật, chuyên môn, nghiệp vụ

Phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương 

Cập Nhật 28/09/2020

Các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 84 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Tag: Ban Chỉ Đạo Cải Cách Tư Pháp Trung Ương, Luật Sư, Hoạt Động Tư Pháp, Ban Nội Chính Trung Ương, long an

Hiệu quả sau 15 năm thực hiện chiến lược cải cách tư pháp

Hiệu quả sau 15 năm thực hiện chiến lược cải cách tư pháp 

Cập Nhật 26/07/2019

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp, công tác trợ giúp pháp lý, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai mạnh mẽ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Tag: cải cách tư pháp, cải cách hành chính, văn phong công chứng, hiệu quả hoạt động, nhận thức pháp luật, công tác tuyên truyền, Sở Tư pháp, Long An

Tăng cường tuyên truyền về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tăng cường tuyên truyền về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

Cập Nhật 17/07/2019

Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An chủ trì cuộc họp bàn để thống nhất, triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về phối hợp tuyên truyền công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tag: Tuyên truyền, chuyên trang cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng và nội chính, Báo Long An, Đài phát Thanh và truyền hình Long An, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh

Cần phối hợp tốt hơn nữa trong tuyên truyền cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Cần phối hợp tốt hơn nữa trong tuyên truyền cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

Cập Nhật 10/04/2019

Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Long An vừa tổ chức sơ kết việc thực hiện tuyên truyền về công tác cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tag: phối hợp tuyên truyền, phòng chống tham nhũng, lãnh phí, cải cách tư pháp, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, Ban Nội chính, Báo Long An, Long An

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách tư pháp năm 2018

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách tư pháp năm 2018 

Cập Nhật 26/12/2018

Những kết quả của hoạt động cải cách tư pháp giúp hoàn thiện hoạt động của các cơ quan tư pháp, mang lại diện mạo mới cho nền tư pháp, ổn định trật tự xã hội và góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển.

Tag: cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cơ quan tư pháp, tòa án, viện kiểm sát, Ban nội chính, Long An

Nửa nhiệm kỳ thực hiện chiến lược cải cách tư pháp

Nửa nhiệm kỳ thực hiện chiến lược cải cách tư pháp 

Cập Nhật 25/07/2018

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp, các cơ quan tư pháp trong tỉnh Long An xác định rõ nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu: “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh”.

Tag: cải cách tư pháp, ban Nội chính Tỉnh ủy, chiến lược cải cách tư pháp, lĩnh vực tư pháp, Long An

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW 

Cập Nhật 15/12/2017

Phiên họp sẽ cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo kết quả tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2017, nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2018.

Tag: Chủ tịch nước, Trần Đại Quang, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW, Cải cách tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp 

Cập Nhật 17/09/2016

Chủ tịch nước mong muốn Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp theo đúng chủ trương, đường lối.

Tag: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, cải cách tư pháp, báo long an