Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "cải cách thủ tục hành chính"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 203

Phường 3, TP.Tân An: Điểm sáng trong cải cách thủ tục hành chính

Phường 3, TP.Tân An: Điểm sáng trong cải cách thủ tục hành chính 

Cập Nhật 10/07/2018

Những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An có những chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch.

Tag: Phường 3, TP.Tân An, Điểm sáng, cách thủ tục hành chính, Long An

Đức Hòa: Tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Đức Hòa: Tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính 

Cập Nhật 02/02/2018

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy KT-XH phát triển, huyện Đức Hòa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Năm 2017, huyện có nhiều đột phá trong công tác này.

Tag: Đức Hòa, đột phá, cải cách thủ tục hành chính, nền hành chính hiện đại, long an

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội 

Cập Nhật 26/12/2017

Phóng viên Báo Long An có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh - Nguyễn Văn Bon xoay quanh vấn đề đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính...

Tag: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, Giám đốc Sở Nội vụ, Nguyễn Văn Bon, long an

Tập trung, quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính 

Cập Nhật 18/12/2017

Cải cách thủ tục hành chính là mũi đột phá trong xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, liêm chính; là giải pháp quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển KT-XH, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Tag: cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, chỉ số PCI, doanh nghiệp, long an

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo sự hài lòng 

Cập Nhật 25/04/2017

Có thể nói, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là một trong những biện pháp quan trọng để xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả...

Tag: cải cách thủ tục hành chính, sự hài lòng, tục hành chính, cán bộ công chức, long an

Cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp 

Cập Nhật 20/04/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường xác định việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2017. Từ đó, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển...

Tag: cải cách thủ tục hành, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, long an

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính 

Cập Nhật 18/10/2016

Việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công được xác định là chủ trương lớn của tỉnh nhằm tạo “Bước đột phá trong cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng của tỉnh Long An”

Tag: bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, trung tâm phục vụ hành chính công, phỏng vấn, báo long an, tin tức long an

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Long An

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Long An 

Cập Nhật 09/10/2016

Thời gian qua, tỉnh Long An tập trung triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp nhằm tăng cường cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

Tag: trung tâm phục vụ hành chính công, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, báo long an

Sở Công thương Long An: Cải cách thủ tục hành chính đi đôi với nâng cao chỉ số PCI 

Cập Nhật 30/06/2015

Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Sở Công Thương đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện...

Tag: Sở Công thương, Cải cách thủ tục hành chính, đi đôi với nâng cao chỉ số PCI

Đức Hòa: Hiệu quả từ cải cách thủ tục hành chính 

Cập Nhật 10/06/2015

Những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Hòa thực hiện thường xuyên, đúng quy định, đạt nhiều kết quả tích cực..

Tag: Đức Hòa, hiệu quả, cải cách, thủ tục, hành chính