Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "cứu lấy đàn ông Việt Nam"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Đề xuất phong trào “cứu lấy đàn ông Việt Nam”

Đề xuất phong trào “cứu lấy đàn ông Việt Nam” 

Cập Nhật 08/03/2016

“Nam giới cũng chính là nạn nhân của các định kiến xã hội về gia trưởng khắc sâu, được những người mẹ định kiến giới giáo dục. Có lẽ, chúng ta cần có phong trào để “cứu lấy đàn ông Việt Nam”, TS. Khuất Thu Hồng chia sẻ.

Tag: cứu lấy đàn ông Việt Nam, bình đẳng giới ở Việt Nam, phụ nữ Việt, đàn ông gia trưởng, vai trò của phụ nữ