Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "cao t���c"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Sức sống mới ở xã nông thôn mới nâng cao

Sức sống mới ở xã nông thôn mới nâng cao 

Cập Nhật 26/08/2022

Đảng bộ, chính quyền và toàn thể người dân xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành đoàn kết một lòng, duy trì và nâng chất các tiêu chí, phát huy tiềm năng, thế mạnh từng bước thực hiện thành công các TC xây dựng NTM nâng cao.

Tag: nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới, vĩnh công, châu thành, long an, tiêu chí, NTM

Phát huy vai trò kinh tế hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò kinh tế hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 26/04/2022

Tiêu chí thu nhập là TC số 10 trong Bộ TC Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, là một trong những TC quan trọng, có vai trò nội lực thúc đẩy phát triển KT - XH ở các địa phương...

Tag: kinh tế hộ gia đình, Tiêu chí thu nhập, xây dựng nông thôn mới, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Phúc, Tân Trụ, Long An, kinh tế gia đình, NTM nâng cao

Huy động sức dân xây dựng thành công xã nông thôn mới

Huy động sức dân xây dựng thành công xã nông thôn mới 

Cập Nhật 27/04/2021

Sau gần 6 năm triển khai, thực hiện, với quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, đến nay, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Tag: triển khai, thực hiện, quyết tâm, hệ thống chính trị, đồng thuận, Vĩnh Thuận, Long An, tiêu chí, TC, nông thôn mới, NTM

Đức Huệ: Nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Đức Huệ: Nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 04/10/2017

Khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, qua rà soát 10 xã thực hiện chương trình thì chỉ đạt bình quân 5 tiêu chí (TC); nhưng đến nay, số TC bình quân các xã đạt trên 11 TC.

Tag: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chăn nuôi bò theo hướng công nghệ cao, Mỹ Thạnh Đông, Bình Hòa Nam, giao thông, môi trường, Đức Huệ, Long An