Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "chính quyền vững mạnh"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 28

Cải cách hành chính ở những xã vùng sâu

Cải cách hành chính ở những xã vùng sâu 

Cập Nhật 10/11/2020

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương vùng sâu, vùng xa trong tỉnh Long An chú trọng, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), xem đây là một trong những động lực quan trọng góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển.

Tag: cải cách hành chính, xã vùng sâu, xã Nhơn Ninh, xã Vĩnh Thuận, đẩy mạnh cải cách hành chính, Long An

Chăm lo nhà ở cho người nghèo

Chăm lo nhà ở cho người nghèo 

Cập Nhật 07/09/2020

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở.

Tag: cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, huy động các nguồn lực xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, Long An

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện góp phần bảo vệ Tổ quốc vững chắc

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện góp phần bảo vệ Tổ quốc vững chắc 

Cập Nhật 07/07/2020

Nhiệm kỳ qua, lực lượng vũ trang tỉnh quán triệt và không ngừng đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, củng cố tiềm lực, thế trận phòng thủ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Tag: lực lượng vũ trang, Long An, thế trận phòng thủ, Đảng, trần văn trai, LLVT

Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng

Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng 

Cập Nhật 20/12/2019

Lực lượng vũ trang tỉnh Long An đã đạt thành tích cao và toàn diện trên tất cả các mặt công tác trong nhiều năm liên tục. Bên cạnh phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân,...

Tag: Xây dựng đơn vị vững mạnh, lực lượng vũ trang, sẵn sàng chiến đấu, cá nhân điển hình, công tác chính trị, xây dựng Đảng, thế trận lòng dân, tình quân dân, Long An

Vững vàng thế trận biên phòng toàn dân

Vững vàng thế trận biên phòng toàn dân 

Cập Nhật 19/06/2019

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Long An chủ động đẩy mạnh hoạt động phối hợp chính quyền và người dân địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng.

Tag: Bộ đội Biên phòng, BĐBP, Long An, phối hợp chính quyền và người dân địa phương, sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vững mạnh, toàn diện

Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới

Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới 

Cập Nhật 05/03/2019

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP Việt Nam, BĐBP Long An đã chủ động thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác biên phòng...

Tag: Xây dựng nền biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, tình hình mới, Bộ đội Biên phòng, Long An

Hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh: Tiền đề xây dựng thành công xã nông thôn mới

Hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh: Tiền đề xây dựng thành công xã nông thôn mới 

Cập Nhật 11/12/2018

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh luôn chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức chính trị - xã hội, xem đây là tiền đề quan trọng...

Tag: Hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh, Tiền đề, xây dựng thành công, xã nông thôn mới, Long An

Đồn Biên phòng Sông Trăng: Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Đồn Biên phòng Sông Trăng: Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới 

Cập Nhật 31/07/2018

Phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, Đồn Biên phòng Sông Trăng tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh, quản lý và bảo vệ vững chắc đường biên giới quốc gia.

Tag: Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bảo vệ vững chắc, chủ quyền, an ninh biên giới

UBMTTQVN huyện Cần Đước: Góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh 

Cập Nhật 02/07/2015

Những năm qua, UBMTTQVN huyện Cần Đước đã phát huy vai trò tích cực trong vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh...

Tag: UBMTTQVN huyện Cần Đước, Góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh