Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "chính sách miễn giảm học phí"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo

Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo 

Cập Nhật 27/12/2018

Những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tag: nâng cao chất lượng cuộc sống, người nghèo, giảm nghèo bền vững, chính sách miễn giảm học phí, Long An

Hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn

Hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn 

Cập Nhật 30/05/2017

Những năm qua, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non vùng biên giới và vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả thiết thực.

Tag: hỗ trợ học sinh nghèo, trẻ em mầm non, giáo dục và đào tạo, trẻ em vùng biên giới, miễn giảm học phí, Tân Hưng, Long An