Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "chúng ta sống vì tổ quốc"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Sáng mãi ngọn lửa tri ân 

Cập Nhật 26/07/2018

Chiến tranh đã lùi xa, sống trong cảnh thanh bình hôm nay, chúng ta không ai quên và không cho phép mình được quên những hy sinh cao cả của bao người con ưu tú của dân tộc “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Tag: tri ân, người có công, thương binh, liệt sĩ, viếng nghĩa trang, người có công, kháng chiến, cứu quốc, Long An

Nhớ Fidel Castro và khẩu hiệu bất hủ “Chúng ta sống vì Tổ quốc“

Nhớ Fidel Castro và khẩu hiệu bất hủ “Chúng ta sống vì Tổ quốc“ 

Cập Nhật 27/11/2016

Chúng tôi nhớ Fidel Castro và ghi tạc khẩu hiệu bất hủ của ông: "Chúng ta sống vì Tổ quốc".

Tag: chúng ta sống vì tổ quốc, fidel castro, cuba, khẩu hiệu bất hủ của fidel castro