Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "chương trình xây dựng nông thôn mới"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 257

Thống nhất đề nghị công nhận TP.Tân An hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Thống nhất đề nghị công nhận TP.Tân An hoàn thành xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 19/09/2019

UBND tỉnh Long An họp thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (Ban Chỉ đạo) để thảo luận, bỏ phiếu, đề nghị xét công nhận TP.Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tag: Long An, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới, thảo luận, bỏ phiếu, xét công nhận, TP.Tân An, hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới

Hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 03/09/2019

Nhiều công trình về giao thông, điện, nước, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, được đầu tư; cuộc sống người dân vùng nông thôn dần cải thiện,... là hiệu quả mang lại từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới...

Tag: Hiệu quả, chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, Long an

Thành phố Tân An hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới

Thành phố Tân An hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 30/08/2019

Thành phố Tân An, tỉnh Long An có 14 đơn vị hành chính, trong đó có 5 xã: An Vĩnh Ngãi, Bình Tâm, Hướng Thọ Phú, Nhơn Thạnh Trung, Lợi Bình Nhơn nằm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới.

Tag: xây dựng nông thôn mới, Tân An, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, nhà nước và nhân dân cùng làm, chất lượng cuộc sống người dân, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Long An

Phước Đông: Đổi mới từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Phước Đông: Đổi mới từ chương trình xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 08/08/2019

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 31/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Đước về “Tập trung lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020”.

Tag: Đổi mới, chương trình, xây dựng nông thôn mới

TP.Tân An Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới

TP.Tân An Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 11/06/2019

TP.Tân An có 5 xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là An Vĩnh Ngãi, Bình Tâm, Lợi Bình Nhơn, Nhơn Thạnh Trung và Hướng Thọ Phú.

Tag: TP.Tân An, chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, nước hợp vệ sinh, Long an

Tân Thạnh: Khởi sắc từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Tân Thạnh: Khởi sắc từ chương trình xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 08/05/2019

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được huyện Tân Thạnh quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, diện mạo của huyện ngày càng thay đổi...

Tag: Tân Thạnh, Khởi sắc từ chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Long an

Cần Đước tập trung xây dựng nông thôn mới

Cần Đước tập trung xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 08/01/2019

Chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Cần Đước triển khai thực hiện tích cực, chủ động, từ đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tag: Cần Đước, tập trung xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, môi trường nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, Long An

Cần Đước: Khởi sắc từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Cần Đước: Khởi sắc từ chương trình xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 03/12/2018

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Cần Đước, tỉnh Long An từng bước thay đổi, quê hương được khoác lên mình màu áo mới.

Tag: Cần Đước, Khởi sắc từ chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, Long An

Vĩnh Hưng tập trung xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Hưng tập trung xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 11/09/2018

Chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Vĩnh Hưng triển khai thực hiện tích cực, chủ động, từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về chương trình có chuyển biến rõ rệt...

Tag: Vĩnh Hưng, xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng, nước hợp vệ sinh, lao động nông thôn, Long An

Long An kiến nghị Trung ương chuyển tiền khen thưởng xây dựng nông thôn mới

Long An kiến nghị Trung ương chuyển tiền khen thưởng xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 28/09/2016

Chủ tịch UBND Long An – Trần Văn Cần đã ký văn bản gởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm chuyển kinh phí khen thưởng trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tag: long an kiến nghị trung ương chuyển tiền khen thưởng xây dựng nông thôn mới, báo long an, tin tức long an, xây dựng nông thôn mới, quyết định 1620