Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "chạy quyền"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 72

Kiên quyết chống bệnh chạy chức, chạy quyền, chạy tội,… 

Cập Nhật 25/09/2020

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng chỉ rõ chân tướng của việc “chạy” chính là một trong những biểu hiện của tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống...

Tag: Nghị quyết Trung ương 4, suy thoái, đạo đức, lối sống, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội, long an

Nhận diện cán bộ tham vọng quyền lực không phải dễ

Nhận diện cán bộ tham vọng quyền lực không phải dễ 

Cập Nhật 08/06/2020

Việc nhận diện cán bộ tham vọng quyền lực trên thực tế không phải dễ bởi họ hay giấu mình.

Tag: tham vọng, quyền lực, chạy chức, chạy quyền, Đại hội 13, nhân sự Đại hội 13, long an

Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền 

Cập Nhật 25/10/2019

Để chống chạy chức, chạy quyền, phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, kịp thời ngăn chặn chủ nghĩa cá nhân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để mưu cầu lợi ích cá nhân, nhận chạy chức, chạy quyền, tạo nên phe cánh...

Tag: Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, chạy chức, Long an

Lấp 'lỗ hổng' trong công tác cán bộ: Giám sát chặt, xử lý nghiêm

Lấp 'lỗ hổng' trong công tác cán bộ: Giám sát chặt, xử lý nghiêm 

Cập Nhật 12/10/2019

Quy định 205-QĐ/TW do Bộ Chính trị ban hành cho thấy lần đầu tiên vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền được đề cập trong 1 văn bản mang tính pháp quy của Đảng.

Tag: Công Tác Cán Bộ, Xây Dựng Đảng, Thành Ủy Đà Nẵng, Chạy Chức Chạy Quyền, Long an

Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện cơ chế chống chạy chức, lợi ích nhóm

Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện cơ chế chống chạy chức, lợi ích nhóm 

Cập Nhật 10/10/2019

Bộ Chính trị yêu cầu tập trung hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

Tag: Bộ Chính trị, chạy chức chạy quyền, lợi ích nhóm, tham nhũng, cán bộ, Long an

Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền

Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền 

Cập Nhật 24/09/2019

Bộ Chính trị ban hành Quy định 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Tag: Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiểm soát quyền lực, chạy chức, chạy quyền, Long An

Kỷ luật nếu tiếp tay cho “chạy chức, chạy quyền” 

Cập Nhật 10/03/2019

“Chạy chức, chạy quyền” là hình thức biểu hiện cụ thể của tham nhũng trong công tác cán bộ.

Tag: chạy chức, công tác cán bộ, chạy lên sếp, chạy chức chạy quyền, tham nhũng, Long An

Tại sao người ta vẫn cứ “tặng quà” cấp trên? 

Cập Nhật 20/01/2019

Nếu cơ quan công quyền làm việc một cách minh bạch thì chắc chắn hiếm có chuyện doanh nghiệp phải “tặng quà”. Nếu cấp trên làm việc công tâm, dân chủ, thì cấp dưới không dễ “hối lộ” để chạy chức, chạy quyền

Tag: kiểm soát quyền lực, cấm tặng quà, tặng quà Tết, chạy chức, chạy quyền, Ban Bí thư, Long An

Dư luận nói về Hội nghị Trung ương 7 và chống “chạy chức, chạy quyền“

Dư luận nói về Hội nghị Trung ương 7 và chống “chạy chức, chạy quyền“ 

Cập Nhật 08/05/2018

Nhiều người dân phấn khởi khi Tổng Bí thư đề nghị Hội nghị Trung ương 7 cần tìm cho ra giải pháp khắc phục tình trạng "chạy chức, chạy quyền".

Tag: Dư luận nói về Hội nghị T.Ư 7, chống chạy chức, chạy quyền, Hội nghị T.Ư 7, Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng, Long An

Tổng Bí thư: “Dư luận vẫn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền“

Tổng Bí thư: “Dư luận vẫn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền“ 

Cập Nhật 26/03/2016

Tổng Bí thư yêu cầu Hội nghị thẳng thắn thảo luận xem có chuyện ấy chạy chức chạy quyền hay không, mức độ thế nào, để cho rõ ràng, minh bạch.

Tag: Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị tổ chức Đảng, chạy chức, chạy tuổi, chạy quyền, báo long an