Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "chấn hưng đạo đức"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Góp ý dự thảo văn kiện ĐH XIII: Chấn hưng dân tộc từ chấn hưng giáo dục

Góp ý dự thảo văn kiện ĐH XIII: Chấn hưng dân tộc từ chấn hưng giáo dục 

Cập Nhật 08/11/2020

Đây là quan điểm của Giáo sư Hoàng Chí Bảo khi góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII. Ông cho rằng, có thể lấy chấn hưng giáo dục để chấn hưng đạo đức, từ đó chấn hưng dân tộc

Tag: Góp ý dự thảo văn kiện ĐH XIII, Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chấn hưng dân tộc, chấn hưng giáo dục, đào tạo đại học, chấn hưng đạo đức, long an

Vụ học sinh bị tát 231 cái: “Con sâu làm sầu nồi canh” 

Cập Nhật 28/11/2018

Vụ việc đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cần tiếp tục chấn hưng sự nghiệp giáo dục, trong đó, chú trọng nâng cao đạo đức nghề giáo.

Tag: Vụ học sinh bị tát 231 cái, Con sâu làm sầu nồi canh, sự nghiệp giáo dục, đạo đức nghề giáo, Long An