Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "chất lượng đội ngũ cán bộ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 29

Hiệu quả từ hội thi

Hiệu quả từ hội thi 

Cập Nhật 07/10/2020

Nhằm đánh giá thực chất chất lượng, hiệu quả đối với công tác giảng dạy chính trị, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, BĐBP tỉnh Long An tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020.

Tag: Hiệu quả từ hội thi, chất lượng, hiệu quả, chuyển biến tích cực, nhận thức, nâng cao trách nhiệm. giảng dạy chính trị, nâng cao năng lực, kỹ năng sư phạm, đội ngũ cán bộ giảng dạy, lực lượng bộ đội biên phòng, BĐBP, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP, Long An, Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị

Đội ngũ cán bộ chất lượng, hoạt động Công đoàn càng mạnh

Đội ngũ cán bộ chất lượng, hoạt động Công đoàn càng mạnh 

Cập Nhật 22/09/2020

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn các cấp là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ CBCĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh và trí tuệ.

Tag: công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ công đoàn, CBCĐ, xây dựng đội ngũ CBCĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh và trí tuệ, hàng năm, Liên đoàn Lao động, LĐLĐ, Long An, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức tập huấn

Hội nghị Trung ương 7: Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Hội nghị Trung ương 7: Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ 

Cập Nhật 05/05/2018

Một trong những nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 7 là "Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

Tag: Hội nghị Trung ương 7, cán bộ, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, hối lộ, hệ thống chính trị, Long An

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở - cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp 

Cập Nhật 14/09/2017

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Tag: giải pháp, nâng cao chất lượng, cán bộ cơ sở, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, long an

Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - góp phần vào hiệu quả cải cách hành chính

Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - góp phần vào hiệu quả cải cách hành chính 

Cập Nhật 22/08/2017

Hàng năm, Long An có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng từ cấp tỉnh đến cấp xã, góp phần nâng cao trình độ và năng lực của cán bộ, công chức.

Tag: Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần vào hiệu quả cải cách hành chính, các lớp kỹ năng, chuyên ngành, tin học, ngoại ngữ, long an

Tiền lương công chức và chất lượng đội ngũ có tương xứng?

Tiền lương công chức và chất lượng đội ngũ có tương xứng? 

Cập Nhật 29/11/2016

Tăng lương đồng loạt cho cán bộ công chức, tăng lương theo định kỳ, thâm niên… sẽ không tạo động lực cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ.

Tag: tăng lương cho cán bộ công chức, tăng lương cơ sở, tiền lương, tiền lương cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ, tinh giản biên chế, lậu nhiều hơn lương, tiền lương cán bộ, long an

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Suy nghĩ vào công chức để làm giàu là rất sai

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Suy nghĩ vào công chức để làm giàu là rất sai 

Cập Nhật 13/10/2016

Đã qua bốn lần cải cách tiền lương và năm nào ngân sách nhà nước cũng bỏ ra hàng chục nghìn tỷ đồng để nâng mức lương tối thiểu nhưng tiền lương hầu như không giúp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Tag: cải cách tiền lương, lương của cán bộ công chức, thứ trưởng bộ nội vụ trần anh tuấn, suy nghĩ vào công chức để làm giàu là rất sai, báo long an, tin tức long an

Kế hoạch tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ

Kế hoạch tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ 

Cập Nhật 14/12/2015

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định về kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tag: chất lượng đội ngũ cán bộ, Nguyễn Tấn Dũng, sự nghiệp công lập, Chính phủ thực hiện, tinh giản biên chế, chi thường xuyên

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở 

Cập Nhật 03/08/2015

Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới đất nước, các địa phương, đơn vị hãy thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là gốc của công việc.

Tag: nâng cao chất lượng, cán bộ cơ sở, công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ 

Cập Nhật 10/06/2015

Phát triển nguồn nhân lực là một trong những chương trình trọng tâm trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo chuyển biến rõ nét về chất trong đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến cơ sở...

Tag: nâng cao, chất lượng, nguồn nhân lực