Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "chỉnh đốn Đảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 205

“Chất thép” trong chỉnh đốn Đảng của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

“Chất thép” trong chỉnh đốn Đảng của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 

Cập Nhật 12/08/2020

Với tinh thần “thép” của người chiến sĩ từng xông pha trận mạc, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã rất quyết liệt trong công tác chỉnh đốn Đảng.

Tag: Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, hội nhập, long an

Những trăn trở về công tác xây dựng Đảng của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Những trăn trở về công tác xây dựng Đảng của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 

Cập Nhật 09/08/2020

Khi không còn đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Tag: lê khả phiêu, xây dựng chỉnh đốn đảng, hội nghị trung ương 6 lần 2, long an

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo gương Bác

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo gương Bác 

Cập Nhật 24/07/2020

Những năm qua, Long An có nhiều giải pháp thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;...

Tag: Long An, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, chỉnh đốn Đảng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để phát triển kinh tế  - xã hội

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để phát triển kinh tế - xã hội 

Cập Nhật 23/07/2020

Nhiệm kỳ qua, nhiều tổ chức cơ sở Đảng chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tăng cường và đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tag: châu thành, long an, tổ chức cơ sở Đảng, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, NQTW4, Chỉ thị số 05

Báo chí phải vào cuộc để cùng xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Báo chí phải vào cuộc để cùng xây dựng và chỉnh đốn Đảng 

Cập Nhật 18/06/2020

Báo chí Cách mạng phải vào cuộc cùng Đảng xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh, trong sạch, lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân.

Tag: giải Búa liềm vàng, báo chí, xây dựng Đảng, tham nhũng, tự diễn biến, long an

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt 

Cập Nhật 01/02/2019

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh dành cho phóng viên Báo Long An cuộc phỏng vấn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tag: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn là nhiệm vụ then chốt, phỏng vấn, kỷ niệm, ngày thành lập đảng, phạm văn rạnh, long an

Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, thường xuyên chỉnh đốn Đảng

Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, thường xuyên chỉnh đốn Đảng 

Cập Nhật 01/11/2017

Tiếp tục vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào xây dựng Đảng và đổi mới đất nước thì Đảng phải tự chỉnh đốn làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tag: chủ nghĩa Mác-Lênin, chỉnh đốn Đảng, cán bộ đảng viên, Cách mạng Tháng Mười Nga, long an

Tổng Bí thư Trường Chinh - tấm gương sáng về xây dựng chỉnh đốn Đảng

Tổng Bí thư Trường Chinh - tấm gương sáng về xây dựng chỉnh đốn Đảng 

Cập Nhật 09/02/2017

Thái độ tự phê bình và phê bình ở Tổng Bí thư Trường Chinh là bài học vô giá trong sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay.

Tag: Tổng Bí thư Trường Chinh, xây dựng chỉnh đốn Đảng, phê bình và tự phê bình trong Đảng, long an

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng 

Cập Nhật 01/11/2016

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tập trung đề cập đến công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tag: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xay dung chinh don dang, hội nghị trung ương 4 khóa XII, tự diễn biến, tự chuyển hóa, long an

Quân ủy Trung ương góp ý đề án "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng"

Quân ủy Trung ương góp ý đề án "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cập Nhật 17/09/2016

Đề án "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng" được Ban chấp hành Trung ương Đảng triển khai xây dựng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Tag: Quân ủy Trung ương, Đại hội Đảng, Chỉnh đốn Đảng, Xây dựng Đảng, Tự diễn biến, Tự chuyển hóa, Hệ thống chính trị, báo long an