Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "chủ thể trong xây dựng nông thôn mới"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 15

Xây dựng nông thôn mới - Trách nhiệm của toàn xã hội 

Cập Nhật 04/06/2020

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi sự cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó người dân là chủ thể.

Tag: Xây dựng nông thôn mới, chủ trương, Đảng, Nhà nước, xã hội, người dân, long an

Nông dân - chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Nông dân - chủ thể trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 03/03/2020

Điểm nổi bật của Long An trong xây dựng nông thôn mới là kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ. Nhiều tuyến đường được đầu tư xây dựng; lắp đèn chiếu sáng

Tag: Nông dân, chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, long an

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 31/10/2019

Tại hội nghị, có 1 tập thể, 1 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 3 tập thể, 6 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh.

Tag: Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, 10 năm xây dựng nông thôn mới, nông dân xây dựng nông thôn mới, Long An

Bình An: Lấy dân làm gốc trong xây dựng nông thôn mới

Bình An: Lấy dân làm gốc trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 05/03/2019

Với quan điểm xem người dân là chủ thể thực hiện và thụ hưởng những thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Bình An đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân...

Tag: Bình An, Lấy dân làm gốc, xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân, tiêu chí nông thôn mới, Long An

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 03/10/2018

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Long An phát huy tốt vai trò của mình trong việc vận động hội viên, nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tag: nông dân, sản xuất nông nghiệp, vai trò chủ thể, ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường, hội nông dân, xây dựng nông thôn mới, Long An

Phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 19/06/2018

Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể, chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Tag: Hội Nông dân, vai trò chủ thể, xây dựng nông thôn mới, Long An

Những điển hình trong xây dựng nông thôn mới

Những điển hình trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 02/11/2017

Xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Để thực hiện thắng lợi chủ trương này, không thể không kể đến sự đóng góp của một số tập thể, cá nhân tiêu biểu, đóng vai trò nòng cốt.

Tag: Những điển hình trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, cá nhân tiêu biểu, long an

Hội viên, nông dân - Chủ thể xây dựng nông thôn mới

Hội viên, nông dân - Chủ thể xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 13/10/2017

Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Long An thời gian qua phát huy tốt vai trò của mình trong việc vận động hội viên nông dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới.

Tag: hội viên nông dân, chủ thể xây dựng nông thôn mới, chương trình xây dựng nông thôn mới, hội nông dân, long an

Đến cuối năm 2016: Long An phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đến cuối năm 2016: Long An phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

Cập Nhật 29/11/2016

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. XDNTM càng trở nên có ý nghĩa khi phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí.

Tag: nông thôn mới, long an xây dựng nông thôn mới, kinh tế nông nghiệp, 7 xã đạt nông thôn mới, long an

Long An: Môi trường- tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới

Long An: Môi trường- tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 24/08/2015

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Tag: xây dựng nông thôn mới, tỉnh long an, tiêu chí môi trường, giải pháp xây dựng tiêu chí 17