Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "chủ trương của Đảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 293

Phòng, chống tham nhũng - trách nhiệm của người đứng đầu 

Cập Nhật 26/08/2020

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Tag: cấp ủy, chính quyền, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng chống tham nhũng, long an

Làm theo lời Bác, góp phần xây dựng quê hương

Làm theo lời Bác, góp phần xây dựng quê hương 

Cập Nhật 14/08/2020

Học tập và làm theo gương Bác, anh Nguyễn Thanh Nhàn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,...

Tag: làm theo gương Bác, Nguyễn Thanh Nhàn, ấp Bình Trị 1, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, Long An, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật, Nhà nước

Kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020)

Kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020) 

Cập Nhật 28/07/2020

90 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng.

Tag: Tuyên giáo của Đảng, ngành Tuyên giáo, xây dựng Đảng, công tác tuyên truyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Long An

Giải pháp nào đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng?

Giải pháp nào đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng? 

Cập Nhật 20/07/2020

Hiện nay, có 6 loại quan điểm sai trái, thù địch nổi lên: Loại tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, với biểu hiện rất đa dạng;...

Tag: quan điểm sai trái, thù địch, nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc Cương lĩnh, đường lối, chủ trương Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước

Xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ trong công nhân, viên chức, lao động

Xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ trong công nhân, viên chức, lao động 

Cập Nhật 23/06/2020

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An luôn xác định “xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” là một trong những nhiệm vụ góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tag: Liên đoàn Lao động, LĐLĐ, Long An, xây dựng gia đình, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ trương của Đảng và Nhà nước, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình hành động Quốc gia, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng kinh tế phát triển đất nước

Tâm sáng, lòng trong, bút sắc 

Cập Nhật 19/06/2020

Báo chí có vai trò quan trọng, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;...

Tag: Báo chí, đường lối, chủ trương, Đảng, chính sách, pháp luật, Nhà nước, long an

Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế

Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế 

Cập Nhật 10/06/2020

Các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí chủ trương mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế về phía Việt Nam để phù hợp hơn với chủ trương hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Tag: Luật Thỏa Thuận Quốc Tế, Phiên Họp Thứ 44, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Thỏa Thuân Quốc Tế, long an

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội đàm với Phó Chủ tịch Cuba

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội đàm với Phó Chủ tịch Cuba 

Cập Nhật 09/07/2019

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thăm chính thức Cuba.

Tag: Việt Nam-Cuba, Phó Chủ Tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ Tịch Cuba, Salvador Valdés Mesa, Long an

Trường Cao đẳng Nghề Long An: Nhiều cách làm hay trong công tác tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp

Trường Cao đẳng Nghề Long An: Nhiều cách làm hay trong công tác tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 

Cập Nhật 17/04/2019

Thời gian qua, Trường Cao đẳng Nghề Long An rất linh hoạt, chủ động trong công tác tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp, từ đó thu hút nhiều học sinh tham gia học nghề, nhất là góp phần khẳng định ưu điểm của học nghề.

Tag: Trường Cao đẳng Nghề Long An, cầu nối sinh viên và doanh nghiệp, trọng thầy hơn thợ, tuyển dụng lao động, nhu cầu thị trường, xuất khẩu ao động, lao động chất lượng cao, Long An

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 

Cập Nhật 22/07/2016

Hội nghị giúp cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên trong khối nắm vững chủ trương, định hướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và của Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Tag: đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh long an, học tập quán triệt nghị quyết đại hội XII của đảng, quán triệt nghị quyết, long an, báo long an