Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Sơ kết thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội qua hệ thống bưu điện

Sơ kết thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội qua hệ thống bưu điện 

Cập Nhật 02/04/2021

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh.

Tag: trợ cấp, chi trả, bưu điện, thái độ, nhân viên, giao tiếp, long an

Nhân rộng chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện

Nhân rộng chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện 

Cập Nhật 17/03/2020

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An tổ chức Sơ kết thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện ở 3 huyện: Đức Hòa, Châu Thành và Vĩnh Hưng.

Tag: chi trả, trợ cấp, ưu đãi, người có công, bưu điện, nhân rộng, bưu điện, long an

Long An: Sơ kết thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện

Long An: Sơ kết thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện 

Cập Nhật 02/01/2020

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Long An tổ chức Sơ kết thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện tại 3 huyện Đức Hòa, Châu Thành và Vĩnh Hưng.

Tag: chi trả, qua bưu điện, người có công, trợ cấp ưu đãi, lao động, thương binh, xã hội, long an

Kiến Tường: Chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện

Kiến Tường: Chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện 

Cập Nhật 19/09/2017

Qua thời gian thực hiện Công văn 1216/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Quyết định số 1590/UBND-KGVX của UBND tỉnh về thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện, tạo thuận lợi cho người được nhận trợ cấp.

Tag: Kiến Tường, chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện, trợ cấp xã hội, Long An