Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "dân chủ công tâm khách quan"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Cẩn trọng, chắc chắn trong xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Cẩn trọng, chắc chắn trong xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược 

Cập Nhật 04/11/2018

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải thận trọng, chặt chẽ, tập trung, dân chủ, công tâm khách quan, tuyệt đối không thiên vị, giữ gìn kỷ luật thông tin.

Tag: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, dân chủ công tâm khách quan, Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Bộ Chính trị, Long An